Thị trường chứng quyền 08/01/2021: Chứng quyền NVL khởi sắc

Thị trường chứng quyền 08/01/2021: Chứng quyền NVL khởi sắc

Thị trường chứng quyền tiếp tục giữ vững sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 07/01/2021 với 78 mã tăng giá, 31 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Khối ngoại bán ròng trở lại với tổng mức bán ròng gần 890 ngàn đơn vị.

I. DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG CHỨNG QUYỀN

Thị trường chứng quyền tiếp tục giữ vững sắc xanh trong phiên giao dịch ngày 07/01/2021 với 78 mã tăng giá, 31 mã giảm giá và 8 mã đứng giá. Trong đó, CNVL2002CNVL2003 là hai mã dẫn đầu mức tăng của thị trường, ở mức lần lượt là 29.7% và 24.9% với động lực chính đến từ sắc tím của mã NVL trên thị trường cơ sở. Ở chiều ngược lại, CVPB2016CVHM2007 là hai mã dẫn đầu đà giảm với mức giảm lần lượt 9.1% và 5.6%.

Khối lượng và giá trị giao dịch giảm lần lượt 8.12% và 23.96% so với phiên ngày 06/01/2021. Khối ngoại bán ròng trở lại trong phiên 07/01/2021 với tổng mức bán ròng gần 890 ngàn đơn vị. Trong đó, CHPG2010CVHM2006 là hai mã chứng quyền bị khối ngoại bán ròng nhiều nhất.

Trong phiên giao dịch ngày 07/01/2021, CVRE2009CVHM2006 là hai mã chứng quyền có giao dịch sôi động nhất. Tuy nhiên, nếu xét về giá trị giao dịch thì CVHM2007 lại là mã dẫn đầu thị trường.

Nguồn: VietstockFinance

II. ĐỊNH GIÁ CÁC CHỨNG QUYỀN

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 08/01/2021, khung giá hợp lý của các chứng quyền đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu Chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại chứng quyền.

Theo định giá trên, CSTB2012CTCB2009 hiện đang là hai mã chứng quyền có mức định giá hấp dẫn nhất.

Effecting gearing càng cao thì biến động tăng/giảm theo chứng khoán cơ sở càng lớn. Theo đó, CMSN2013CVNM2008 hiện là hai mã chứng quyền có tỷ lệ effecting gearing cao nhất thị trường ở mức lần lượt là 6.3 và 6.12 lần.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI