SVT ước lãi sau thuế 2020 gấp 3.5 lần kế hoạch

SVT ước lãi sau thuế 2020 gấp 3.5 lần kế hoạch

Ngày 11/01 vừa qua, HĐQT CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (HOSE: SVT) đã thông qua kết quả ước thực hiện năm 2020, đồng thời đưa ra những định hướng kinh doanh cho năm 2021.

Năm 2020, SVT ước tổng doanh thu và thu nhập đạt 116 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 31.6 tỷ đồng. Nếu so với kế hoạch đã đề ra, các kết quả này gấp 1.2 lần về mục tiêu doanh thu và 3.5 lần về chỉ tiêu lãi sau thuế.

So sánh ước kết quả kinh doanh năm 2020 của SVT so với kế hoạch
Nguồn: Nghị quyết HĐQT SVT

Kế hoạch năm 2021, HĐQT Công ty cho biết sẽ ưu tiên lĩnh vực về giáo dục, kinh doanh thương mại có tiềm năng cao và bền vững.

Nhắc đến chuyện đầu tư, hồi cuối tháng 10/2020, SVT đã đầu tư tổng cộng gần 26 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại 3 công ty gồm: CTCP Văn hóa Giáo dục Việt Mỹ (hơn 2 tỷ đồng), CTCP Giáo dục Hoàng Việt (hơn 3 tỷ đồng) và CTCP Giấy Toàn Lực (gần 21 tỷ đồng).

Song song đó, SVT đã thực hiện thoái hơn 2% vốn (tương ứng 689,905 cp) tại CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (HOSE: VID) hồi giữa tháng 10/2020.

Trên thị trường chứng khoán, thị giá cổ phiếu SVT đang ở mức 13,600 đồng/cp (14h56 phiên chiều 13/01), bằng với giá chốt trong phiên đầu tiên năm 2021 (02/01).   

Biến động giá cổ phiếu SVT trong 1 năm gần nhất. Đvt: Đồng

Hà Lễ

FILI