Nafoods báo lãi ròng 2020 tăng 32%

Nafoods báo lãi ròng 2020 tăng 32%

Khép lại năm 2020, CTCP Nafoods Group (HOSE:NAF) thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lãi sau thuế.

Sản phẩm của NAF

Theo BCTC hợp nhất quý 4 vừa công bố, NAF ghi nhận doanh thu thuần tăng 18% so với cùng kỳ, đạt hơn 292 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn đã kéo biên lãi gộp của NAF giảm từ 25% xuống còn 22%.

Kỳ này, chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp đồng loạt tăng. Ngược lại, chi phí bán hàng lại giảm 5%, xuống còn 30.9 tỷ đồng.

Khép lại quý cuối năm 2020, lãi ròng của NAF tuột dốc 25%, xuống còn 12 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của NAF. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của NAF

Lũy kế cả năm 2020, NAF ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt tăng 16% và 32% so với cùng kỳ, đạt gần 1,206 tỷ đồng và 63 tỷ đồng.

Trong năm 2020, doanh nghiệp sản xuất thực phẩm này dự kiến mang về 1,350 tỷ đồng doanh thu và 66 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vây, khép lại năm 2020, NAF đã thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu và 95% kế hoạch lãi sau thuế.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của NAF ghi nhận gần 1,531 tỷ đồng, tăng 20% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 17%, lên gần 733 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại thời điểm này tăng 34%, ghi nhận hơn 791 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 304 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI