Giá bán và sản lượng đồng loạt giảm, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng 2020 'đi lùi' 40%

Giá bán và sản lượng đồng loạt giảm, Vĩnh Hoàn báo lãi ròng 2020 'đi lùi' 40%

CTCP Vĩnh Hoàn (HOSEVHC) vừa công bố BCTC quý 4/2020 với lợi nhuận năm 2020 giảm 40% so với năm trước, xuống còn 705 tỷ đồng.

 

Trong quý 4, doanh nghiệp sản xuất cá tra này ghi nhận doanh thu thuần giảm 10% so với cùng kỳ, xuống còn 1,944 tỷ đồng. Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm. Ngược lại, chi phí tài chính tăng 58%, lên mức hơn 32 tỷ đồng.

Kết thúc quý 4, lãi ròng của VHC giảm 23%, xuống còn 153 tỷ đồng. Theo VHC, nguyên nhân chủ yếu là do giá bán và sản lượng giảm.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của VHC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của VHC

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần và lãi ròng của VHC lần lượt giảm 11% và 40% so với cùng kỳ, xuống còn 7,037 tỷ đồng705 tỷ đồng.

Về kế hoạch 2020, “ông lớn” ngành thủy sản cũng lần đầu tiên đưa ra kế hoạch đi lùi, cho cả 2 kịch bản “cao” và “thấp”. Với kế hoạch “thấp”, doanh thu và lãi sau thuế 2020 của VHC giảm lần lượt 18% (6,450 tỷ đồng) và giảm 68% (800 tỷ đồng) so với kết quả 2019. Kế hoạch “cao” cũng không khá hơn bao nhiêu khi lãi sau thuế giảm 9% (1,063 tỷ đồng) và doanh thu chỉ tăng 9% (8,600 tỷ đồng).

Như vậy, so với kế hoạch cao, VHC chỉ thực hiện được 82% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lãi sau thuế năm 2020.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của ANV tăng 9% so với con số hồi đầu năm, ghi nhận gần 7,792 tỷ đồng. Nợ phải trả cũng tăng 17% (2,031 tỷ đồng) và các khoản phải thu ngắn hạn tăng 12% (1,699 tỷ đồng). Trong đó, VHC phải thu Coast Beacon gần 855 tỷ đồng và Octogone (Guangzhou) Trading Co., Ltd gần 199 tỷ đồng.

Trên thị trường giá cổ phiếu VHC lại diễn biến trái ngược với kết quả kinh doanh. Sau khi thiết lập đáy hồi cuối tháng 3 (19,590 đồng/cp), thị giá VHC đã bật tăng liên tục và hiện đang giao dịch quanh mức 41,500 đồng/cp (phiên sáng 21/01/2021), gấp đôi so với đáy phiên 31/03 với khối lượng giao dịch bình quân hơn 760,000 cp/phiên.

Tiên Tiên

FILI