BAX báo lãi ròng quý 4 giảm 33% do giá vốn tăng mạnh

BAX báo lãi ròng quý 4 giảm 33% do giá vốn tăng mạnh

Theo BCTC quý 4/2020 vừa công bố, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) báo lãi ròng quý 4 đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ.

Trong quý 4/2020, doanh thu thuần của BAX tăng hơn 36% so với cùng, đạt hơn 28 tỷ đồng. Song giá vốn hàng bán tăng gấp 3.6 lần (18 tỷ đồng) do Công ty điều chỉnh giảm giá 5.2 tỷ đồng đất nền Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo theo chi phí thực tế đầu tư.

Hệ quả là lãi gộp quý 4/2020 của BAX giảm gần 38% so với cùng kỳ, còn gần 11 tỷ đồng.

Chi phí quản lý trong kỳ tăng 38% so với cùng kỳ, lên gần 9 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân công tăng hơn 58% (chiếm gần 7 tỷ đồng).

BAX báo lãi quý 4/2020 giảm 33% so với cùng kỳ 2019, còn hơn 10 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2020 của BAX
Nguồn: BCTC quý 4/2020 của BAX

Lũy kế năm 2020, doanh thu thuần của BAX tăng 69% so với năm 2019, đạt hơn 311 tỷ đồng. Theo đó, lãi gộp cũng tăng hơn 68%, đạt gần 179 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính cũng đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 43% so với năm trước.

Cả năm, BAX báo lãi sau thuế tăng hơn 71% so với năm trước, đạt gần 146 tỷ đồng, vượt hơn 34% chỉ tiêu kế hoạch mà Công ty đề ra.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản BAX xấp xỉ đầu năm, đạt gần 869 tỷ đồng. Trong đó, ghi nhận phát sinh gần 35 tỷ đồng hàng tồn kho (đầu năm không ghi nhận), chủ yếu đến từ chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Nợ phải trả lại giảm tới 17%, còn hơn 589 tỷ đồng. Nguyên nhân đến từ khoản nhận ký quỹ, ký cược của Công ty chỉ còn hơn 64 tỷ đồng, giảm gần 71 % so với đầu năm.

Hà Lễ

FILI