Bac A Bank: Tăng 73% chi phí dự phòng, lãi trước thuế 2020 giảm 21%

Bac A Bank: Tăng 73% chi phí dự phòng, lãi trước thuế 2020 giảm 21%

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 vừa công bố, Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, UPCoM: BAB) tăng 76% chi phí trích lập dự phòng, kéo lãi trước và sau thuế năm 2020 giảm 21%, còn 737 tỷ đồng và 594 tỷ đồng.

Nhìn chung trong quý 4, kết quả kinh doanh của Bac A Bank gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm nhẹ 3%, còn gần 292 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ngân hàng tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro lên mức 86 tỷ đồng, gấp 6.6 lần cùng kỳ. Khoản trích lập này kéo lợi nhuận trước và sau thuế quý 4 giảm 25% và 24%, còn gần 215 tỷ đồng và 176 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2020, kết quả kinh doanh của Ngân hàng không mấy khả quan so với năm trước. Thu nhập lãi thuần chỉ tăng 3% (2,018 tỷ đồng), trong khi các hoạt động ngoài lãi giảm như lãi từ dịch vụ (-18%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (-22%), lãi từ hoạt động khác (-20%).

Các kết quả trên kéo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 9% so với năm trước, chỉ còn 991 tỷ đồng. Thêm vào đó, Ngân hàng tăng trích lập dự phòng 73%, lên gần 268 tỷ đồng, kéo lãi trước và sau thuế giảm 21%, chỉ còn 737 tỷ đồng và 594 tỷ đồng.

Tuy lợi nhuận đi lùi nhưng nếu so với kế hoạch 700 tỷ đồng lãi trước thuế đặt ra cho cả năm 2020, Bac A Bank cũng đã vượt được 5% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020 của BAB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của BAB

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản Ngân hàng tăng 9% so với đầu năm, ghi nhận 117,192 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN tăng 47% (730 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 9% (79,440 tỷ đồng). Tiền gửi khách hàng lại tăng đến 13%, ghi nhận hơn 86,442 tỷ đồng, chủ yếu vẫn là tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ.

Một số chỉ tiêu tài chính của BAB tính đến 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của BAB

Tổng nợ xấu của Ngân hàng tính đến cuối năm 2020 tăng 26% so với đầu năm, ghi nhận 628 tỷ đồng. Đáng chú ý là khoản nợ nghi ngờ gấp 16 lần đầu năm, chiếm đến 271 tỷ đồng, trong khi nợ dưới tiêu chuẩn lại giảm 91%. Kết quả, kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ mức 0.69% lên 0.79%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 31/12/2020 của BAB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của BAB

Hàn Đông

FILI