[Infographic] Hiệu quả phát hành chứng quyền có bảo đảm

[Infographic] Hiệu quả phát hành chứng quyền có bảo đảm

Cùng điểm lại những con số đáng chú ý trên thị trường chứng quyền có bảo đảm (covered warrant, CW) để đánh giá hiệu quả của việc phát hành và đầu tư CW trong hơn một năm qua.

* “Gu” phát hành chứng quyền của công ty chứng khoán

Theo dữ liệu của VietstockFinance tới ngày 15/11/2020, có 265 mã CW đã được phát hành tại thị trường Việt Nam. Tổng số CW được phát hành là 848 triệu CW. Tỷ lệ phát hành chứng quyền được phân phối trong đợt IPO chiếm 6% tổng số CW được phát hành.

Nếu không tính ACBS, BSCVPS do số lượng CW phát hành còn ít, thì MBS là CTCK có tỷ lệ phân phối chứng quyền trong IPO cao nhất trong số các đơn vị phát hành CW, đạt 26.6%. Về nhì là VNDirect với tỷ lệ phân phối 11%. SSI ở vị trí thứ ba với tỷ lệ 7.2%.

Thời gian đầu MBSSSI có tỷ lệ phát hành thành công rất cao. Tuy nhiên, càng về sau tỷ lệ phát hành đợt đầu đều xuống rất thấp, gần như không có đăng ký mua IPO.

Trong số 265 mã CW đã phát hành có 144 mã đáo hạn. Trong số đó có 27 mã đáo hạn có lãi, chiếm tỷ lệ gần 18.75% số CW đáo hạn. Số tiền lời trung bình là 470 đồng/CW.

Xét trong nhóm CTCK đã phát hành nhiều CW thì VNDirect là đơn vị có tỷ lệ chứng quyền sinh lời cao nhất, đạt 36% trên 14 mã CW đã đáo hạn.

Nếu xét theo mã chứng khoán cơ sở thì MWG là mã có tỷ lệ chứng quyền đáo hạn lãi dẫn đầu, đạt 47% trên 15 mã đáo hạn.

Xem chi tiết các mã CW đáo hạn có lãi tại đây

Chí Kiên

Đồ họa: Tuấn Trần

FILI