Kiêm nhiệm chức vụ sai quy định, một CEO bị phạt tiền

Kiêm nhiệm chức vụ sai quy định, một CEO bị phạt tiền

Ngày 19/10/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Song Sang Jun.

Ông Song Sang Jun bị phạt tiền 40 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Đồng thời kiêm nhiệm vị trí trong trường hợp không được kiêm nhiệm.

Cụ thể, ông Song Sang Jun trong thời gian làm Trưởng đại diện Văn phòng đại diện Công ty Fides Investment Management Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời kiêm nhiệm làm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Uni Eastern Việt Nam.

Duy Na

FILI