Chứng khoán phái sinh Tuần 19-23/10/2020: Giằng co tại đỉnh cũ tháng 01/2020

Chứng khoán phái sinh Tuần 19-23/10/2020: Giằng co tại đỉnh cũ tháng 01/2020

Hầu hết các hợp đồng tương lai tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 16/10/2020. Basis thu hẹp và đạt giá trị -6.49 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index.

I. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

I.1. Diễn biến thị trường

Hầu hết các hợp đồng tương lai tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 16/10/2020. VN30F2011 (F2011) đạt 895.10 điểm, tăng 0.73%, VN30F2012 (F2012) tăng 0.23%, đạt 889 điểm; hợp đồng VN30F2103 (F2103) tăng 0.36%, đạt 888 điểm, hợp đồng VN30F2106 (F2106) đạt 883.60 điểm, giảm 1.07%. Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 901.59 điểm.

Giá trị giao dịch của thị trường phái sinh tăng 15.14% so với phiên giao dịch ngày 15/10/2020. Cụ thể, khối lượng giao dịch F2011 tăng 501.59% với 137,000 hợp đồng được khớp lệnh. Khối lượng giao dịch của F2012 đạt 619 hợp đồng, tăng 104.97%.

Khối ngoại mua ròng trong phiên ngày 16/10/2020, với tổng khối lượng mua vào và bán ra giảm mạnh so với phiên ngày 15/10/2020.

Giá các hợp đồng tương lai đồng loạt tăng trong khoảng thời đầu của tuần giao dịch 12-16/10/2020. Lực mua liên tục chiếm ưu thế khi giúp các hợp đồng tăng điểm mạnh mẽ đến giữa tuần giao dịch. Tuy nhiên, sự giằng co đã quay trở lại trong tâm lý nhà đầu tư và làm cho giá của các hợp đồng tương lai đi ngang trong vùng 888-898 điểm cho đến kết tuần.

Đồ thị intraday của VN30F2011 trong giai đoạn 12-16/10/2020

Nguồn: https://ta.vietstock.vn/

Kết phiên, basis thu hẹp và đạt giá trị -6.49 điểm. Điều này cho thấy nhà đầu tư đang bớt bi quan hơn về triển vọng của VN30-Index..

Biến động VN30F2011VN30-Index

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Basis được tính theo công thức sau: Basis = Giá hợp đồng tương lai - VN30-Index

I.2. Định giá các hợp đồng tương lai

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 19/10/2020, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

I.3. Phân tích kỹ thuật VN30-Index

Trong phiên giao dịch ngày 16/10/2020, VN30-Index xuất hiện cây nến High Wave Candle cho thấy sự giằng co đang hiện hữu trong tâm lý nhà đầu tư.

Tuy nhiên, khối lượng duy trì mức cao trong những phiên giao dịch gần đây (trên mức trung bình 20 phiên), qua đó chứng tỏ dòng tiền đang dồi dào.

VN30-Index đã bắt đầu xuất hiện rung lắc khi test lại vùng đỉnh cũ tháng 01/2020 (tương đường vùng 900-910 điểm). Nếu chỉ số có thể vượt lên trên vùng này trong thời gian tới thì đà tăng sẽ càng được củng cố.

Ngược lại, vùng 870-880 điểm (đỉnh cũ tháng 02/2020 đã bị vượt qua) sẽ là hỗ trợ khi chỉ số điều chỉnh.

Nguồn: VietstockUpdater

II. HỢP ĐỒNG TƯƠNG LAI CỦA THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU

Dựa trên phương pháp định giá hợp lý với thời điểm khởi đầu ngày 19/10/2020, khung giá hợp lý của các hợp đồng tương lai đang được giao dịch trên thị trường được thể hiện như sau:

Nguồn: VietstockFinance

Lưu ý: Chi phí cơ hội trong mô hình định giá được điều chỉnh để phù hợp với thị trường Việt Nam. Cụ thể, lãi suất tín phiếu phi rủi ro (tín phiếu chính phủ) sẽ được thay thế bằng lãi suất tiền gửi trung bình của các ngân hàng lớn với sự hiệu chỉnh kỳ hạn phù hợp với từng loại hợp đồng tương lai.

Theo mức định giá trên, nhà đầu tư chưa nên mua các hợp đồng này do các hợp đồng này đang có mức giá hiên tại cao hơn mức định giá lý thuyết.

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI