Cổ đông DIG không đồng ý hợp tác với Him Lam để đầu tư Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu

Cổ đông DIG không đồng ý hợp tác với Him Lam để đầu tư Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu

Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (HOSE: DIG) vừa công bố Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông về chủ trương hợp tác với CTCP Him Lam (Him Lam) để đầu tư Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu.

Được biết, Dự án Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu có quy mô diện tích 90.5 ha. Tính đến cuối tháng 7/2020, dự án cơ bản đã hoàn thành các thủ tục pháp lý, hiện đang thực hiện công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500. Về công tác đền bù, dự án chỉ mới giải phóng được khoảng 7.2ha/90.5ha và đang tiếp tục triển khai công tác thỏa thuận bồi thường với các hộ dân.

Khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu

Để thực hiện dự án, ước tính cần nguồn vốn 10,000 tỷ đồng cho giai đoạn 2020 -2026. Qua xem xét cân đối thu chi, DIG nhận định cần huy động thêm từ nguồn vốn bên ngoài với hình thức hợp tác đầu tư. Ngày 28/07/2020, HĐQT của DIG đã gửi văn bản lấy ý kiến cổ đông đề xuất đề xuất về hợp tác với Him Lam, cụ thể như sau: DIG và Him Lam sẽ tham gia góp vốn thành lập Công ty TNHH 2 thành viên với tỷ lệ góp vốn lần lượt đạt 65% và 35%.

Trong đó, vốn điều lệ ban đầu tại thời điểm thành lập sẽ là 700 tỷ đồng. Tương ứng, DIG góp vốn đợt 1 với giá trị 455 tỷ đồng (bao gồm: bằng tiền, quyềm phát triển dự án và chi phí đầu tư dự án DIG đã thực hiện); Him Lam góp vốn đợt 1 với giá trị 245 tỷ đồng dùng để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Khu C ngay trong năm 2020. Tiếp đó, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng thêm 1,000 tỷ đồng lên 1,700 tỷ đồng.

Theo tờ trình, phía Him Lam sẽ giao toàn quyền quyết định đầu tư cho DIG và không tham gia vào các vấn đề đầu tư liên quan đến dự án. Tuy nhiên, lợi ích sẽ phải chia theo tỷ lệ vốn góp, dự kiến dự án sẽ mang lại nguồn thu từ 2021 - 2026. Trong đó, dự kiến quý 2/2021 sẽ bắt đầu bán hàng.

Đến này, với tỷ lệ đồng ý chỉ hơn 33%, không đồng ý 27% và 20% không ý kiến, cái bắt tay giữa DIG và Him Lam đã không thành hiện thực.

Như Xuân

FILI