Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức tuần đầu tháng 8?

Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức tuần đầu tháng 8?

Trong tuần từ ngày 03 - 07/08, có 24 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP) và CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) với tỷ lệ 25%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 03 - 07/08/2020

Trong tuần tới, DVP sẽ chốt quyền để chia cổ tức đợt 2/2019 với tỷ lệ 25% (tương ứng mỗi cổ phần sẽ nhận được 2,500 đồng), thanh toán dự kiến vào ngày 27/08/2020. Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DVP sẽ chi khoảng 100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Sau 6 tháng đầu năm 2020, DVP ghi nhận 237 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 18% so với cùng kỳ với toàn bộ doanh thu đến từ cung cấp dịch vụ. Mặc dù doanh thu thuần sụt giảm nhưng nhờ doanh thu tài chính tăng cao mà Công ty vẫn đạt được mức lãi ròng 139 tỷ đồng, xấp xỉ so với cùng kỳ.

Kể từ khi niêm yết đến nay (năm 2009), DVP luôn đều đặn chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ hấp dẫn, trung bình đạt hơn 37%.

Tỷ lệ chia cổ tức của DVP qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Đối với PGD, Công ty cũng sẽ chốt chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25% với ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 04/08/2020. Tương tự DVP, PGD cũng đều đặn chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông kể từ khi lên sàn (năm 2009) với tỷ lệ trung bình đạt 27%.

Trong quý 2 vừa qua, mặt dù doanh thu thuần của Công ty đạt gần 1,708 tỷ đồng, nhưng do giá vốn hàng bán tăng cao cùng với các loại chi phí mà Công ty vẫn báo lỗ ròng hơn 3 tỷ đồng.

Tỷ lệ chia cổ tức của PGD qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Như Xuân

FILI