Ưu tiên trích lập dự phòng, SCB chỉ đạt 29 tỷ đồng lãi trước thuế ngân hàng mẹ trong 6 tháng đầu năm

Ưu tiên trích lập dự phòng, SCB chỉ đạt 29 tỷ đồng lãi trước thuế ngân hàng mẹ trong 6 tháng đầu năm

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (OTC: SCB) vừa công bố thông tin kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm. Kết quả, SCB chỉ đạt lợi nhuận trước thuế riêng ngân hàng mẹ gần 29 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm do ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro tín dụng.

Tính đến hết ngày 30/06/2020, tổng tài sản của SCB đạt 598,412 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 528,720 tỷ đồng, tăng 8.2% so với đầu năm. Trong khi đó, quy mô tín dụng đạt 344,033 tỷ đồng, tăng 3.04% so với đầu năm.

Hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm ghi nhận kết quả khả quan từ các hoạt động phi tín dụng với lợi nhuận từ kinh doanh chứng khoán và kinh doanh ngoại hối đạt hơn 300 tỷ đồng và thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 618 tỷ đồng. 

Đối với hoạt động tín dụng, SCB cũng bị ảnh hưởng do tác động của dịch Covid 19, thể hiện qua tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu tăng nhẹ so với đầu năm, lần lượt ở mức 1.23% và 0.67%.

Về kết quả kinh doanh, SCB chỉ đạt lãi trước thuế riêng ngân hàng mẹ ở mức khiêm tốn 28.9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm do Ngân hàng ưu tiên trích lập dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, SCB đã trích lập 2,174 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, nâng tổng quỹ dự phòng rủi ro lên gần 14,000 tỷ đồng. Đây là đệm dự phòng tài chính, giúp cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng ổn định trong thời gian tới.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa qua của SCB thông qua việc tăng vốn điều lệ 5,000 tỷ đồng, đưa vốn điều lệ lên mức 20,231 tỷ đồng.

Phía SCB cho biết, Ngân hàng đang xúc tiến việc phát hành 500 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trước mắt, việc tăng vốn lần này để bổ sung năng lực vốn và năng lực tài chính trong bối cảnh toàn hệ thống TCTD đang khẩn trương đáp ứng yêu cầu vốn theo Basel II. Song song đó, về lâu dài, SCB vẫn đang tìm kiếm nhà đầu tư, đối tác chiến lược nước ngoài phù hợp để cùng tham gia vào tái cơ cấu Ngân hàng và thực hiện các mục tiêu dài hạn.

Hàn Đông

FILI