Phát Đạt nổ phát súng trái phiếu đầu tiên cho năm 2020

Phát Đạt nổ phát súng trái phiếu đầu tiên cho năm 2020

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) vừa báo cáo kết quả phát hành trái phiếu theo phương thức riêng lẻ lần 1 năm 2020.

Cụ thể, Phát Đạt đã phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/ trái phiếu, kỳ hạn 1 năm, lãi suất 13%/năm và trả lãi mỗi 3 tháng/lần.

Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo bằng tài sản và không kèm chứng quyền. Thời gian phát hành là ngày 16/06/2020.

Cơ cấu của trái chủ bao gồm 30% là nhà đầu tư trong nước và 70% là nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, Công ty cũng tiếp tục ra thông báo mua lại trái phiếu trước hạn được phát hành lần 3 năm 2019. Cụ thể, PDR ra thông báo mua lại 250 tỷ đồng trái phiếu trước hạn nhằm giảm nợ và cơ cấu lại nợ, thời gian thực hiện mua lại trái phiếu là ngày 10/07/2020. Sau khi giao dịch trên hoàn tất, tổng giá trị trái phiếu còn lưu hành sẽ giảm còn 250 tỷ đồng.

Như Xuân

FILI