Ông Trương Anh Tuấn không còn là Tổng Giám đốc HQC

Ông Trương Anh Tuấn không còn là Tổng Giám đốc HQC

Ngày 09/06, HĐQT của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) vừa chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Trương Anh Tuấn đối với chức vụ Tổng Giám đốc.

Như vậy, ông Trương Anh Tuấn đã miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc tại HQC (ông Tuấn vẫn giữ chức Chủ tịch HĐQT) từ ngày 09/06. Ông Trương Thanh Phong được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Giám đốc thay thế cho ông Tuấn (đồng thời ông Phong miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc quản lý dự án).

Diễn biến nhân sự này gây thắc mắc khi trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 vừa mới diễn ra ngày 30/05, cổ đông đã nhất trí tán thành việc để Chủ tịch Trương Anh Tuấn tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.

*ĐHĐCĐ HQC: Ít nhất 10 đội nhóm ‘cá mập’ đặt vấn đề làm giá cổ phiếu

Duy Na

FILI