FTSE ETF sẽ mua bán như thế nào sau kết quả đảo danh mục quý 2?

FTSE ETF sẽ mua bán như thế nào sau kết quả đảo danh mục quý 2?

Sau kết quả đảo danh mục quý 2/2020, quỹ FTSE ETF phải bán hơn 2.6 triệu cp PDR trong vòng 2 tuần tới.

Vào chiều ngày 05/06, FTSE quyết định loại cổ phiếu PDR, đồng thời không thêm mới mã nào vào danh mục chỉ số FTSE Vietnam Index - chỉ số tham chiếu của FTSE ETF

*PDR rời FTSE Vietnam Index

Với kết quả đó, ông Nguyễn Vũ Luân, Trưởng phòng Môi giới của Công ty Chứng khoán VNDirect (VND), cũng đưa ra dự báo mua/bán đối với quỹ FTSE ETF như sau:

Với việc bị loại, PDR dự kiến sẽ bị bán hơn 2.6 triệu cp. Các mã VNM, VCBVRE cũng có thể bị thoái ra từ 350,000-750,000 cp. Ở chiều ngược lại, VIC, VHM, SBTPOW có thể được mua vào từ 450,000-900,000 cp.

Ngày 13/06 tới, MV Index Solutions (MVIS) sẽ công bố danh mục mới đối với chỉ số MVIS Vietnam Index - Chỉ số tham chiếu của quỹ VNM ETF.

*BSI: VNM ETF có thể thêm STB

Xuân Nghĩa

FILI