Đức Long Gia Lai lên kế hoạch thoát lỗ trong năm 2020

Đức Long Gia Lai lên kế hoạch thoát lỗ trong năm 2020

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020. Qua đó, Công ty đã đề ra kế hoạch thoát lỗ mục tiêu lãi sau thuế 80 tỷ đồng.

Năm 2019, DLG mang về 2,873 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm nhẹ 1.4% so với năm 2018, đồng thời thực hiện gần 90% kế hoạch doanh thu cả năm. Tuy nhiên, Công ty lại báo lỗ sau thuế hơn 7 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 1 tỷ đồng. Đây cũng là năm đầu tiên Công ty ghi nhận lợi nhuận âm kể từ khi niêm yết. Qua đó, cổ phiếu của Công ty hiện đang bị đưa vào diện cảnh báo (từ 29/05/2020) do LNST cổ đông Công ty mẹ âm.

Bước sang năm 2020, Công ty lên kế hoạch thoát lỗ. Cụ thể, Công ty đặt chi tiêu 2,000 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm hơn 30% so với năm 2019;  lợi nhuận của DLG lại được kỳ vọng ở mức 80 tỷ đồng. Được biết, nguồn thu trong năm 2020 của Công ty chủ yếu đến từ các lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, thu phí các dự anh BOT đường quốc lộ 14, xây dựng (tổng thầu các dự án) và kinh doanh khách sạn, dự án thủy điện.

Ngoài kế hoạch cho năm 2020, Công ty cũng đề ra đường hướng chiến lược giai đoạn 3 năm (2020 - 2022). Với doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng qua các năm.

Đức Long Gia Lai dự phóng kết quả kinh doanh cho giai đoạn 2020 - 2022
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của DLG

Trong đó, DLG đề ra chiến lược cụ thể cho giai đoạn 3 năm đối với các mảng kinh doanh như đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức PPP (BOT, BT, BOO); đầu tư năng lượng tái tạo (thủy điện, điện mặt trời, điện gió), sản xuất điện tử và linh kiện điện tử…Cụ thể:

Đối với mảng cơ sở hạ tầng, DLG sẽ đẩy mạnh quản lý dự án quốc lộ 14 từ Gia Lai đến Bình Phước. Hoàn thành thủ tục pháp lý, hợp tác đầu tư xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao và điện khí quy mô 850ha, thuộc khu công nghiệp Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

DLG cũng sẽ mở rộng quy mô, đầu tư xây dựng các nhà máy tại Tp. Đà Nẵng và tỉnh Bình Dương đối với mảng sản xuất điện tử và linh kiện điện tử.

Về năng lượng, trong vòng 5 năm tới, DLG sẽ tập trung đẩy mạnh các dự án năng luợng tái tạo. Công suất dự kiện của các nhà máy thủy điện đạt 250 MW, điện gió 1,500 MW, điện mặt trời 2,500 MW (1,600MW trong đất liền, 900 MW trên lòng hồ).

Đối với mảng bất động sản, mở rộng quy mô ở TP.HCM và các vùng lân cận là mục tiêu mà Công ty hướng tới. Đồng thời, đối với mảng bất động sản nghỉ dưỡng, ngoài việc tiếp tục phát triển các dự án đang có, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý tại các dự án đang có tại Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận và Phú Quốc.

Đồng thời, DLG sẽ tiếp tục phát triển một số ngành nghề khác như: xây dựng dân dụng, cầu đường và công nghiệp, nông nghiệp, các lĩnh vực, ngành nghề truyền thống.

Như Xuân

FILI