Cảng Quy Nhơn bị xử phạt 100 triệu đồng do không báo cáo đúng quy định và đúng hạn

Cảng Quy Nhơn bị xử phạt 100 triệu đồng do không báo cáo đúng quy định và đúng hạn

Ngày 24/06/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Cảng Quy Nhơn (OTC: QNP).

Theo đó, phạt tiền 100 triệu đồng do Công ty không báo cáo theo quy định pháp luật đối với các tài liệu: Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2017 so với năm 2016, văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2018 so với năm 2017, văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2019 so với quý 2/2018

Đồng thời, Công ty báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn các tài liệu: Văn bản giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2018 so với 6 tháng đầu năm 2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 với tỷ lệ 8%/cổ phiếu, Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 22/06/2020.

Như Xuân

FILI