Agrimeco lên kế hoạch giảm lãi 61% trong năm 2020

Agrimeco lên kế hoạch giảm lãi 61% trong năm 2020

Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng - CTCP (OTC: Agrimeco) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với chỉ tiêu lãi trước thuế đạt hơn 24 tỷ đồng, giảm 61% so với năm trước.

Năm 2019, Agrimeco mang về 345 tỷ đồng tổng doanh thu và gần 62 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và vượt đến 208% kế hoạch lợi nhuận, chủ yếu do công ty đã thực hiện tái cơ cấu tài chính và cân đối dòng tiền bổ sung. Bên cạnh đó, việc thoái vốn tại CTCP Năng lượng Agrita - Quảng Nam và Công ty TNHH MTW Thiết bị Mê Kông cũng đã đem lại cho Công ty một khoản lợi nhuận đáng kể. Qua đó, Agrimeco dự trình chia cổ tức cho cổ đông đúng với tỷ lệ đề ra trước đó là 6% bằng tiền mặt.

Bước sang năm 2020, Agrimeco đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 414 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước nhưng lãi trước thuế của Công ty lại đi lùi đến 61%, về mức hơn 24 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Agrimeco
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Agrimeco

Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh trên, Công ty sẽ tiếp tục tập trung vào mảng cốt lõi là cơ khí. Bên cạnh đó, Agrimeco tiếp tục triển khai các dự án thủy điện như Dự án thủy điện Bản Mồng, dự án thủy điện Ngàn Trươi. Dự kiến, Công ty sẽ tiếp tục chi trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ tối thiếu đạt 6% cho năm 2020.

Như Xuân

FILI