Vì sao HID muốn tăng lại sở hữu tại CWP?

Vì sao HID muốn tăng lại sở hữu tại CWP?

CTCP Halcom Việt Nam (HOSE: HID) sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Phong điện Miền Trung (CWP) bằng hình thức mua cổ phần từ các cổ đông hiện hữu.

HĐQT HID dự kiến mua 779,275 cổ phần CWP vào quý 2 và quý 3/2020. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của HID tại CWP dự kiến tăng lên mức 60% vốn điều lệ.

Năm 2018, HID đã tiến hành triển khai thi công và xây dựng dự án Nhà máy Phong điện Phương Mai 3 trong Khu kinh tế Nhơn Hội tại Quy Nhơn, tỉnh Bình Định với tổng vốn vốn triển khai gần 1,000 tỷ đồng do Công ty con là CTCP Phong điện Miền Trung làm chủ đầu tư. Dự án có tổng công suất 21 MW, vốn đầu tư 40 triệu USD.

Quy mô dự án gồm 6 trụ turbine gió chiều cao mỗi trụ 114m, sải quạt rộng 132m, được lắp đặt trên diện tích 122 ha.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét quý 2/2019, tỷ lệ sở hữu tại CWP của HID tính đến ngày 30/09/2019 là 96%. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, HID không công bố tỷ lệ sở hữu tại đây.

Năm 2019, HID ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 329 tỷ đồng tăng 11% trong khi giá vốn hàng bán chiếm gần 316 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước khiến lãi gộp giảm 4%, còn hơn 13 tỷ đồng.

Nhờ thu được 32 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng cổ phần CWP, HID có lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, gấp 14.1 lần năm 2018.

Như vậy, sau khi thu được doanh thu đáng kể từ giảm tỷ lệ sở hữu tại CWP, HID muốn quay lại tăng thêm sở hữu tại CWP.

Khang Di

FILI