Phiên đáo hạn phái sinh 'bão táp'

Phiên đáo hạn phái sinh 'bão táp'

Tuần qua, nhà đầu tư được chứng kiến một phiên đáo hạn Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đầy “bão táp” (ngày 21/05).

Long - short là lọt sông?! Đồ họa: Tuấn Trần

Bước ATC chỉ số VN30 bất ngờ tăng vọt nhờ lực kéo từ một số cổ phiếu ngân hàng như TCB, EIB, HDB... Trên sàn giao dịch hợp đồng tương lai, không phát sinh lệnh short nào trong ATC trong khi có 2 hợp đồng được khớp ở giá trần kéo giá hợp đồng VN30F2005 tăng trần.

Kết quả, VN30F2005 đáo hạn ở mức giá 861 điểm, cao hơn 45.45 điểm so với VN30-Index chốt phiên cùng ngày. Nói cách khác, những ai đặt lệnh short vào ATC ở trạng thái mở vị thế, thì kiếm được gần 5 triệu đồng lãi, tính trên 1 hợp đồng.

Chí Kiên

FILI