IJC: Lãi ròng quý 1 tăng 68% nhờ chuyển nhượng dự án cho Công ty mẹ Becamex

IJC: Lãi ròng quý 1 tăng 68% nhờ chuyển nhượng dự án cho Công ty mẹ Becamex

CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, HOSE: IJC) vừa công bố BCTC quý 1/2020 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng tốt so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ Khu đô thị IJC, vòng luẩn quẩn chưa có hồi kết của IJC và Công ty mẹ Becamex IDC.

Năm 2011, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, UPCoM: BCM) rót vốn chính (gần 79%) giúp IJC tăng vốn điều lệ lên gấp 5 lần (2,741 tỷ đồng). Tuy nhiên, hầu hết số tiền mà IJC thu về được từ đợt phát hành vốn lại được dùng để mua lại dự án của BCM - Khu đô thi IJC.

Đến năm 2015, khu đô thị này vẫn đang nằm trong hàng tồn kho của IJC với chi phí dở dang lên đến 2,148 tỷ đồng. Qua đó, IJC gần như đã bị chôn vốn gần 5 năm liền. Sang năm 2016, IJC mới bắt đầu bán từng phần dự án trên, và người mua lại chính là Công ty mẹ BCM. Như vậy, vòng luẩn quẩn giữa BCMIJC đang được tháo gỡ dần khi IJC tiếp tục chuyển nhượng lại dự án cho Công ty mẹ, đợt gần nhất là trong quý 1 vừa qua.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 của Becamex IJC
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của IJC

Cụ thể, trong quý 1/2020, IJC mang về 1,337 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng đến 411% so với cùng kỳ chủ yếu đến từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Khu đô thị IJC cho chính Công ty mẹ Becamex IDC với giá trị 1,219 tỷ đồng.

Cơ cấu doanh thu của IJC trong quý 1/2020. Đvt: %
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của IJC

Dù doanh thu hoạt động tài chính và lợi nhuận khác của IJC sụt giảm, nhưng với kết quả tăng mạnh từ chuyển nhượng dự án mà lãi ròng của Công ty trong quý 1 vẫn đạt gần 116 tỷ đồng, tăng đến 68% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý 1, tổng tài sản của IJC đạt 6,600 tỷ đồng, giảm 13% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn giảm 16%, đạt 4,849 tỷ đồng. Tài sản dài hạn sút soát đầu năm, đạt 1,751 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu IJC đang bật tăng tốt từ cuối tháng 3, hiện đang giao dịch tại mức giá 11,300 đồng/cp (kết phiên 29/04), khối lượng giao dịch bình quân đạt 509,348 cp/phiên trong 1 năm trở lại đây.

Diễn biến giá cổ phiếu IJC từ năm 2019 đến nay

Như Xuân

FILI