Báo cáo không đúng hạn, một thành viên HĐQT PHR bị xử phạt

Báo cáo không đúng hạn, một thành viên HĐQT PHR bị xử phạt

Ngày 21/5/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Nguyễn Thị Lam Hồng số tiền 22.5 triệu đồng.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lam Hồng đã bán 477,220 cổ phiếu PHR vào ngày 20/01/2020 nhưng đến ngày 12/02/2020, Sở giao dịch chứng khoán TP HCM mới nhận được Báo cáo về kết quả thực hiện giao dịch của bà Nguyễn Thị Lam Hồng

Do đó, bà Hồng bị xử phạt số tiền 22.5 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn.

Minh Hồng

FILI