Nha Trang Seafood F17 lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm 27%

Nha Trang Seafood F17 lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm 27%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ năm 2020, HĐQT CTCP Nha Trang Seafoods – F17 (OTC: SeafoodF17) lên kế hoạch doanh thu giảm gần 25% đạt 850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 27% đạt 24 tỷ đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ 18% mệnh giá cho năm 2020.

Nha Trang Seafood F17 là doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm hơn 30 năm trong lĩnh vực xuất khẩu thủy sản, trong đó, các sản phẩm tôm hiện là mặt hàng chủ lực của Công ty.

Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Ban lãnh đạo SeafoodF17 nhận định năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo đó, HĐQT SeafoodF17 lên kế hoạch doanh thu giảm gần 25% so với kết quả thực hiện trong năm trước, đạt 850 tỷ đồng. Công ty dự kiến lãi sau thuế giảm hơn 27% đạt 24 tỷ đồng.

Trong năm 2020, SeafoodF17 sẽ mở rộng đầu tư thêm máy móc thiết bị hiện đại nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng. Công ty tiếp tục đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại 777 Lê Hồng Phong trong năm tới. Bên cạnh đó, SeafoodF17 dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 18% trong năm 2020.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, SeafoodF17 ghi nhận doanh thu giảm 14% so với năm trước đạt gần 1,129 tỷ đồng, chủ yếu là doanh thu từ chế biến thủy sản chiếm 96.9% tỷ trọng.

Do tình hình sản xuất và kinh doanh chung của ngành gặp nhiều khó khăn, sức nóng cạnh tranh từ xuất khẩu của Ấn Độ và Ecuador cũng như việc Trung Quốc bắt đầu siết chặt kiểm soát chất lượng và truy xuất nguồn gốc tại biên giới nên lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm gần 49%, đạt 32.6 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của SeafoodF17
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ năm 2020 của SeafoodF17

Tố Diệp

FILI