Doanh thu của Vinamilk tăng 7% trong quý 1/2020

Doanh thu của Vinamilk tăng 7% trong quý 1/2020

Vinamilk ghi nhận lãi ròng quý 1/2020 gần 2,765 tỷ đồng, giảm 1% so cùng kỳ.

CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, HOSE: VNM) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2020 với doanh thu thuần đạt hơn 14,150 tỷ đồng, tăng 7% so cùng kỳ. Công ty thu được gần 6,606 tỷ đồng lãi gộp, tăng gần 7%.

Thuyết minh doanh thu quý 1/2020 của VNM
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của VNM

Các khoản chi phí trong kỳ đều gia tăng. Trong đó, chi phí bán hàng gia tăng 12% lên mức 3,004 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước, lên mức 122.4 tỷ đồng.

Kết quả, VNM lãi ròng gần 2,765 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với quý 1/2019.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của VNM. Đvt: triệu đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của VNM

Đến cuối quý 1/2020, VNM có tổng tài sản gần 46,074 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Khoản tiền và tương đương tiền ghi nhận gần 1,380 tỷ đồng, giảm gần phân nửa, trong khi khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 16% so với hồi đầu năm, lên mức 14,370 tỷ đồng. Hàng tồn kho của VNM tại thời điểm này chiếm 5,744 tỷ đồng, tăng 15% so với hồi đầu năm, chủ yếu do tăng giá trị nguyên vật liệu.

Năm 2020, VNM đề ra chỉ tiêu doanh thu không thấp hơn 62,000 tỷ đồng và lãi trước thuế không thấp hơn 12,400 tỷ đồng. Bên cạnh việc củng cố vị trí số 1 ngành sữa trong nước, Công ty tăng cường tìm kiếm cơ hội thực hiện M&A với các đối tác quốc tế, nhất là trong khu vực Đông Nam Á.

*Bà Mai Kiều Liên giữ chức Chủ tịch GTNFoods

*Vinamilk đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 tối thiểu 12,400 tỷ đồng

Duy Na

FILI