BAX trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50%

BAX trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 50%

Ngày 05/02/2020, CTCP Thống Nhất (HNX: BAX) đã tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ về việc tăng mức chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 tỷ lệ 50% với tỷ lệ cổ đông tán thành là 81.06%. 

Cụ thể, BAX muốn thay đổi mức chi trả theo hướng điều chỉnh tăng tỷ lệ từ 30% lên 50%/mệnh giá, tương ứng 5,000 đồng/cp. Với số lượng cổ phiếu đang lưu hành là 8.2 triệu/cp, ước tính BAX sẽ chi 41 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Qua buổi bỏ phiếu, số cổ đông tán thành việc BAX chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ 50% mệnh giá (5,000 đồng/cp) là 43/320 cổ đông được lấy ý kiến, tương ứng với 6.6/8.2 triệu cp, tỷ lệ tán thành là 81.06%.

Trong quý 4/2019, BAX ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 21 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, gấp gần 4 lần so với cùng kỳ. Theo giải trình của Công ty, lãi sau thuế của BAX tăng mạnh như vậy là nhờ vào thu hoạt động tài chính tăng từ dự án Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo 6 tỷ đồng. Ngoài ra, BAX đã điều chỉnh giảm giá vốn đất nền Khu trung tâm dịch vụ Khu công nghiệp Bàu Xéo theo chi phí thực tế đầu tư là 5.2 tỷ đồng.

Hiện tại, giá cổ phiếu BAX đang giao dịch quanh mức 47,000 đồng/cp (chốt phiên sáng ngày 06/02/2020), tăng 89% qua 1 năm với khối lượng giao dịch bình quân 11,253 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu BAX từ đầu năm 2019 đến nay

Tiên Tiên

FILI