ABS lên sàn HOSE với giá tham chiếu 10,800 đồng/cp

ABS lên sàn HOSE với giá tham chiếu 10,800 đồng/cp

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) vừa thông báo CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Bitagco, HOSE: ABS) sẽ chính thức giao dịch ngày đầu tiên trên sàn HOSE vào ngày 18/03/2020 với giá tham chiếu 10,800 đồng/cp.

*Một công ty ngành nông nghiệp sắp niêm yết trên HOSE

Cụ thể, trước đó vào ngày 27/12/2019, HOSE đã chấp thuận cho Bitagco niêm yết 28.8 triệu cp trên HOSE với mã chứng khoán là ABS, mệnh giá 10,000 đồng/cp, tương đương tổng giá trị 288 tỷ đồng.

Giá tham chiếu phiên đầu tiên là 10,800 đồng/cp.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2019, ABS ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt gần 791 tỷ đồng và hơn 33 tỷ đồng, tăng 68% và 13% so với năm trước. Công ty giải trình do năm 2019 tập trung đẩy mạnh việc sản xuất kinh doanh phân bón đồng thời quý 4/2019 vụ Mùa và vụ Đông Xuân thời tiết tương đối thuận lợi tạo điều kiện tốt cho việc tiêu thụ phân bón là một trong những nguyên nhân thúc đẩy tăng trưởng kết quả kinh doanh trong năm qua.

Minh Hồng

FILI