Vibex bị phạt 370 triệu đồng vì nhiều vi phạm

Vibex bị phạt 370 triệu đồng vì nhiều vi phạm

Ngày 15/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Bê tông Xây dựng Hà Nội (OTC: Vibex).

Theo đó Vibex bị phạt tiền 300 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.

Cụ thể, Vibex trở thành công ty đại chúng trước ngày 01/01/2016 (thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết). Tuy nhiên, đến nay, Vibex chưa thực hiện đăng ký giao dịch chứng khoán.

Hơn nữa Vibex còn bị phạt tiền 70 triệu đồng vì không báo cáo theo quy định pháp luật. Trong đó, Vibex không báo cáo UBCKNN các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2017, 2018 đã kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2017, 2018; Tài liệu họp và Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, 2018.

Như vậy, tổng số tiền Vibex phải nộp phạt lên đến 370 triệu đồng.

Khang Di

FILI