SZE: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký bán gần 1.2 triệu cp

SZE: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký bán gần 1.2 triệu cp

Bà Lê Liên Xuân đăng ký bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) vì nhu cầu cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 05-30/09/2022.

Về người có liên quan, ông Trần Anh Dũng, chồng bà Xuân, hiện đang là Ủy viên HĐQT SZE. Trước giao dịch, bà Xuân đang nắm giữ gần 1.2 triệu cp, tương ứng tỷ lệ sở hữu 3.97%. Chiếu theo thị giá kết phiên 29/08 là 14,500 đồng/cp, ước tính bà Xuân có thể thu về 17.4 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ này.

Trên thị trường, giá cổ phiếu SZE đi răng cưa và có chiều hướng đi xuống so với đầu năm. Kết phiên 29/08, thị giá là 14,700 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu SZE từ đầu năm 2022

Đức Đỗ

FILI