DOP vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

DOP vượt kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng

CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp (UPCoM: DOP) công bố nghị quyết HĐQT hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm tích cực.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, DOP đạt doanh thu 70 tỷ đồng, thực hiện 87.5% kế hoạch được ĐHĐCĐ 2023 thông qua. Lãi trước thuế 13.9 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch.

Nguồn: DOP

Trong quý 4/2023, DOP dự kiến doanh thu 14 tỷ đồng, lãi trước thuế 1.1 tỷ đồng. Nếu hoàn thành các mục tiêu này, Doanh nghiệp sẽ vượt 5% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lãi trước thuế năm.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thống nhất xin ý kiến về việc đầu tư thay thế, thanh lý tàu hết hạn, kém hiệu quả. Cụ thể là đầu tư đóng mới 1 tàu trọng tải 300-350 m3, và thanh lý 2 tàu Sông Tiền 08, Sông Tiền 10 sau khi hết hạn khai thác.

Đồng thời, HĐQT thống nhất bổ nhiệm ông Phan Việt Trung - Phó phòng kế toán giữ chức Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2024 thay cho Kế toán trưởng hiện tại là bà Lê Thị Thanh, do bà Thanh nghỉ hưu theo chế độ từ 31/12/2023.

Châu An

FILI