Chủ siêu dự án “The Spirit of Saigon” trả hơn ngàn tỷ đồng lãi trái phiếu trong năm qua

Chủ siêu dự án “The Spirit of Saigon” trả hơn ngàn tỷ đồng lãi trái phiếu trong năm qua

Công ty TNHH Saigon Glory ngày 25/04 có báo cáo lên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội (HNX) về tình hình thanh toán gốc lãi năm 2022.

Theo báo cáo, trong năm 2022, Saigon Glory đã có 40 đợt thanh toán lãi trái phiếu cho 10 lô trái phiếu có mã từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.10. Trong mỗi đợt trả lãi, số tiền Saigon Glory đã thanh toán là hơn 27.7 tỷ đồng, tổng động qua 40 đợt, Công ty đã thanh toán gần 1,110 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.

Hồi tháng 10/2022, sau vụ lùm xùm liên quan trái phiếu của một số doanh nghiệp của Vạn Thịnh Phát, Saigon Glory ddax có cam kết sẽ mua lại trước hạn 10 ngàn tỷ đồng trái phiếu.

Cụ thể, trong biên bản làm việc giữa Saigon Glory và CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) – đại diện người sở hữu trái phiếu. Ông Vũ Quang Bảo - Chủ tịch HĐTV Saigon Glory và bà Bùi Thị Thanh Hiền – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng TVSI đã ký xác nhận việc Saigon Glory sẽ mua lại trước hạn toàn bộ 100 triệu trái phiếu với tổng mệnh giá phát hành là 10 ngàn tỷ đồng theo 2 giai đoạn.

Trong đó, việc mua lại thực hiện đối với các gói trái phiếu có mã thứ tự từ SGL-2020.01 đến SGL-2020.05, Saigon Glory cam kết sẽ mua lại trước hạn khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 12/06/2023. Đối với các gói trái phiếu có thứ tự mã từ SG-2020.06 đến SGL-2020.10, Saigon Glory cam kết mua lại trước hạn ngay khi có thể nhưng không muộn hơn ngày 12/06/2024.

Danh sách các trái phiếu Saigon Glory phát hành sẽ mua lại trước hạn

Nguồn: TVSI

Trái phiếu có lãi suất 11%/năm đối với năm thứ nhất. Từ năm thứ hai trở đi lãi suất áp dụng = tổng 4.5%/năm + lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó và không thấp hơn 11%. Trong đó, lãi suất tham chiếu là lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng bằng VNĐ (trả lãi cuối kỳ) áp dụng cho khách hàng cá nhân do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (sở giao dịch) công bố trước 11h sáng của ngày xác định lãi suất của kỳ tính lãi. Tiền lãi được thanh toán định kỳ 3 tháng/lần.

Tổ chức quản lý tài sản đảm bảo, quản lý dòng tiền của các gói trái phiếu nêu trên là Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB). Tổ chức tư vấn phát hành, đại lý lưu ký, đại lý thanh toán và đại diện người sở hữu là TVSI.

Công ty TNHH Saigon Glory có vốn điều lệ 7,000 tỷ đồng do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco Group) nắm 100% vốn. Saigon Glory được thành lập năm 2018 với nhiệm vụ quản lý và phát triển các dự án của Bitexco. Hiện Saigon Glory là chủ đầu tư của siêu dự án The Spirit of Saigon ngay khu tứ giác Bến Thành.

Dự án The Spirit of Saigon ngay khu tứ giác Bến Thành. Ảnh: Thu Minh

Công ty do ông Vũ Quang Bảo làm Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Anh Đức làm Thành viên HĐQT, ông Trịnh Công Quang (sinh năm 1990) làm Tổng Giám đốc. Phần vốn điều lệ tại Saigon Glory cũng được ủy quyền cho ba cá nhân này.

Ông Vũ Quang Bảo còn cổ đông sáng lập và Chủ tịch HĐQT tại BB Group, BB Power Holdings, cổ đông lớn và Tổng giám đốc của Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco (Bitexco Group) cùng với người em trai Vũ Quang Hội - giữ vị trí Chủ tịch Bitexco Group.

Danh sách các cá nhân được ủy quyền phần vốn điều lệ của Saigon Glory

Thu Minh

FILI