Vinacafé Biên Hòa đặt mục tiêu lãi tối đa 500 tỷ đồng năm 2023

Vinacafé Biên Hòa đặt mục tiêu lãi tối đa 500 tỷ đồng năm 2023

CTCP Vinacafé Biên Hòa (HOSE: VCF) thận trọng đưa ra 2 kịch bản kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó, lãi ròng mục tiêu tối đa đạt 500 tỷ đồng.

Vinacafé Biên Hòa nhận định năm 2023, xung đột chính trị vẫn là yếu tố ảnh hưởng đến giá cả nguyên vật liệu, trong khi sức mua của người tiêu dùng vẫn đang suy giảm và trong xu thế thắt chặt chi tiêu. Song, việc Trung Quốc mở cửa trở lại và từ bỏ chính sách Zero-Covid là điểm tích cực.

Theo đó, doanh thu mục tiêu 2023 dự kiến đạt tối thiểu 2,500 tỷ đồng (tăng 10% so với thực hiện 2022) và tối đa 3,000 tỷ đồng (tăng 32% so với thực hiện 2022). Lãi ròng mục tiêu tối thiểu là 380 tỷ đồng (tăng 19%), còn tối đa là 500 tỷ đồng (tăng gần 57%). 

Nguồn: VCF

Vinacafé Biên Hòa cũng đề ra các chiến lược và kế hoạch kinh doanh năm 2023, bao gồm: Sáng tạo sản phẩm (Innovation) - được xác định là động lực tăng trưởng chính, thâm nhập vào thị trường châu Á, tiếp tục tối đa hóa công suất cũng như năng lực sản xuất khẩu của các nhà máy café hòa tan để tối ưu giá thành sản xuất, chuyển đổi số (Digital Transformation) và phát triển bền vững (Sustainable Growth) - đây là chiến lược được Công ty nhấn mạnh trong báo cáo.

Về phương án phân phối lợi nhuận 2022, Công ty dự kiến không chia cổ tức.

Điểm lại kết quả kinh doanh năm 2022, doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 2,207 tỷ đồng và 319 tỷ đồng, giảm 0.4% và 28% so với năm 2021. Đồng thời, Công ty không hoàn thành kế hoạch (ở mức thấp), doanh thu thực hiện được 88% và lãi ròng thực hiện được 64% kế hoạch năm 2022.

Nguồn: VCF

(*) Kế hoạch kinh doanh 2022 mức thấp

Kha Nguyễn

FILI