Dược Bảo Châu tiếp tục nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE

Dược Bảo Châu tiếp tục nộp hồ sơ niêm yết lên HOSE

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) thông báo nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu (OTC: DuocBaoChau) vào ngày 13/03/2023.

Cụ thể, tập đoàn ngành dược đăng ký niêm yết 21.5 triệu cp với mã giao dịch BCH, tương ứng vốn điều lệ 215 tỷ đồng. 

Đây không phải lần đầu Dược Bảo Châu nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu. Trước đó, vào ngày 29/09/2022, HOSE đã nhận được hồ sơ đăng ký niêm yết của Tập đoàn, với mã giao dịch và lượng cổ phiếu đăng ký như trên. Tuy nhiên, đến ngày 13/12/2022, HOSE thông báo dừng xem xét hồ sơ đăng ký của Dược Bảo Châu do sau gần 3 tháng đăng ký, vẫn chưa nhận được hồ sơ chỉnh sửa bổ sung hoàn chỉnh và các tài liệu phát sinh theo yêu cầu.

Dược Bảo Châu từng bị HNX (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) xử phạt 350 triệu đồng vì đã đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN từ ngày 18/06/2019, nhưng chưa đưa chứng khoán vào niêm yết, giao dịch theo quy định.

Cụ thể, theo quy định, doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa phải tiến hành niêm yết chứng khoán trong thời hạn 1 năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu. Ngày 15/08/2019, HNX nhận được bộ hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán của Dược Bảo Châu. Tuy nhiên, đến ngày 17/10/2019, Công ty quyết định rút hồ sơ đăng ký niêm yết 18 triệu cp, tương ứng vốn điều lệ 180 tỷ đồng, vì muốn chuyển sang đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCoM. Đến gần đây, Dược Bảo Châu vẫn chưa chính thức đăng ký giao dịch. Như vậy, sau gần 4 năm, Dược Bảo Châu vẫn chưa thể niêm yết chứng khoán theo quy định.

Tiền thân Dược Bảo Châu là CTCP Xuất nhập khẩu Dược Bảo Châu, được thành lập từ năm 2014. Đến năm 2018, Công ty đổi tên thành CTCP Tập đoàn Dược Bảo Châu và tiến hành tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 180 tỷ đồng.

Hồng Đức

FILI