DRI báo lãi ròng 2022 giảm gần 30% dù kết quả quý 4 khả quan

DRI báo lãi ròng 2022 giảm gần 30% dù kết quả quý 4 khả quan

Dù kết quả quý 4 khả quan nhưng lợi nhuận cả năm 2022 của CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) vẫn không thể tăng trưởng so với năm 2021.

Cụ thể, theo BCTC hợp nhất tự lập, doanh thu thuần năm 2022 của DRI giảm 13% so với năm trước, còn 508 tỷ đồng, chủ yếu vẫn đến từ thành phẩm mủ cao su. Hệ quả là lãi gộp giảm 12%, về mức 202 tỷ đồng.

Điểm sáng là doanh thu hoạt động tài chính của Công ty tăng đến 89%, đạt 35 tỷ đồng, nhờ lãi chênh lệch tỷ giá phát sinh tại công ty con. Tuy nhiên, kết quả này lại nhanh chóng bị bào mòn bởi các chi phí khi chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt tăng 33% và 18%, trong đó chi phí tài chính tăng chủ yếu do các khoản lỗ chênh lệch tỷ giá.

Nhìn chung, DRI chỉ lãi ròng gần 60 tỷ đồng trong năm 2022, giảm 30% so với năm trước.

So với kế hoạch năm 2022, tổng doanh thu và lãi sau thuế của DRI chỉ đạt lần lượt 90% và 75% mục tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2022 của DRI. Đvt: Tỷ đồng

Trong khi đó, ở quý 4, kết quả kinh doanh của DRI khá tích cực. Dù doanh thu thuần giảm 23% (còn 155 tỷ đồng) nhưng Công ty không còn lỗ chênh lệch tỷ giá nhiều như cùng kỳ (quý 4/2022 lỗ gần 21 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ hơn 43 tỷ đồng). Nhờ đó, lãi ròng cả kỳ tăng 81%, đạt gần 29 tỷ đồng.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của DRI tại ngày 31/12/2022 hơn 766 tỷ đồng, giảm 25% so với đầu năm. Nguyên nhân chủ yếu đến từ khoản mục tài sản cố định giảm đến 35%, chỉ còn 490 tỷ đồng.

Mặt khác, nợ phải trả của Công ty cũng ghi nhận mức giảm lớn với 38%, còn 196 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay giảm đến 45%, về mức 142 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI