Cổ đông TGG phản đối phương án miễn nhiệm HĐQT cũ

Cổ đông TGG phản đối phương án miễn nhiệm HĐQT cũ

ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 lần 3 của CTCP Louis Capital TGG có sự góp mặt của 14 cổ đông, chiếm 7.76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết thúc cuộc họp, cổ đông TGG đã thông qua kế hoạch kinh doanh điều chỉnh năm 2022. Theo kế hoạch điều chỉnh giảm, doanh thu còn 550 tỷ đồng, giảm 48.6% so với trước đó. Về lợi nhuận, kế hoạch mới của Công ty là không lỗ, thay vì có lãi 122.1 tỷ đồng trước đó.

Không chỉ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, cổ đông cũng đã thông qua hủy phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư. Nguyên nhân là phương án phát hành không còn phù hợp với tình hình hiện tại.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, cổ đông TGG đã thông qua kế hoạch thực hiện 2 đợt huy động vốn, một là chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, hai là phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ở cả 2 đợt huy động, Công ty đều dự kiến phát hành hơn 27 triệu cp với giá 12,500 đồng/cp. Ước tính, TGG có thể thu về tối đa hơn 341 tỷ đồng ở mỗi đợt phát hành.

Về mục đích sử dụng vốn, với đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, Công ty sẽ dùng toàn bộ số vốn huy động để đầu tư nắm hơn 90% vốn cổ phần của CTCP Louis Mega Mall, tổng mức đầu tư dự kiến là 350 tỷ đồng. Louis Mega Mall tiền thân là chuỗi trung tâm thương mại của Nguyễn Kim và đã được đổi tên sau khi chính thức chuyển nhượng cho TGG.

Còn với phần vốn từ đợt phát hành riêng lẻ, TGG dự kiến dùng hơn 285 tỷ đồng để mua lại hơn 70% số lượng cổ phần CTCP Sợi Việt Phú, số còn lại sẽ được đưa vào vốn lưu động.

Về mặt nhân sự, HĐQT đã trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025.

Theo đó, TGG dự kiến miễn nhiệm hàng loạt thành viên HĐQT gồm ông Nguyễn Mai Long, ông Trịnh Văn Bảo, ông Ngô Thục Vũ và ông Cao Bá Trung (thành viên độc lập). Trong đó, ông Long và ông Bảo từng có thời giam đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Thực tế, các cá nhân này đều đã có đơn xin từ nhiệm HĐQT tại TGG từ trước.

Danh sách bầu cử thay thế gồm ông Hồ Đăng Dân, ứng cử Thành viên HĐQT độc lập, ông Huỳnh Thanh Tùng, ông Võ Kim Nguyên, ông Dương Thành Bình. Trong đó, ông Võ Kim Nguyên đang là Tổng Giám đốc TGG. Ông Huỳnh Thanh Tùng hiện là Tổng Giám đốc của Xuất nhập khẩu An Giang (AGM).

Công ty cũng dự kiến miễn nhiệm 3 thành viên Ban kiểm soát gồm bà Nguyễn Thị Kiều Liên (trưởng ban), ông Hồ Lê Hoàng Anh và ông Phạm Minh Vương.

Tuy nhiên, tờ trình miễn nhiệm đã không được thông qua với tỷ lệ không tán thành là 96.16% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Yến Chi

FILI