Saigonbank: Tăng dự phòng rủi ro, lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 29%

Saigonbank: Tăng dự phòng rủi ro, lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 29%

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) báo lãi trước thuế hơn 77 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ, do tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro.

Trong nửa đầu năm, Saigonbank thu được 449 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 46% so với cùng kỳ.

Các nguồn thu ngoài lãi tăng trưởng như lãi từ dịch vụ (+28%), lãi từ kinh doanh ngoại hối (+42%).

Kỳ này, Ngân hàng dành ra 181 tỷ đồng để trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, gấp 5.8 lần cùng kỳ, do đó báo lãi trước thuế gần 176 tỷ đồng, tăng 29%.

So với kế hoạch lãi trước thuế 190 tỷ đồng cho cả năm 2022, Saigonbank đã thực hiện được 93% kế hoạch chỉ sau nửa đầu năm.

Riêng quý 2, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng đến 59% so cùng kỳ, thu được 180 tỷ đồng. Tuy nhiên, Saigonbank tăng trích lập dự phòng gấp 2.9 lần (103 tỷ đồng), do đó lãi trước thuế giảm 1%, chỉ còn hơn 77 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của SGB. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản Ngân hàng tăng nhẹ 1% so với đầu năm, lên mức 24,803 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại các TCTD khác giảm 23% (còn 3,940 tỷ đồng), cho vay TCTD khác giảm 21% (còn 410 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 10% (18,101 tỷ đồng)… Tiền gửi khách hàng tăng nhẹ 1% (18,326 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của SGB tính đến 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 tăng 5% so với đầu năm, ghi nhận gần 343 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ tăng mạnh nhất. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm từ mức 1.97% đầu năm xuống còn 1.89%.

Chất lượng nợ vay của SGB tính đến 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI