Cổ phiếu MAS vào diện kiểm soát do thua lỗ 2 năm liền

Cổ phiếu MAS vào diện kiểm soát do thua lỗ 2 năm liền

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc đưa cổ phiếu MAS của CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (HNX: MAS) vào diện kiểm soát.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế năm 2020 và 2021 tại BCTC kiểm toán của Công ty là số âm theo quy định.

Cổ phiếu này chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 10/03/2021. HNX sẽ xem xét và thông báo về việc dỡ bỏ hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu MAS căn cứ trên giải trình của Công ty.

Kết thúc năm 2021, MAS ghi nhận doanh thu thuần hơn 45 tỷ đồng, giảm 54% so với năm trước và lỗ ròng gần 15 tỷ đồng (năm 2020 lỗ hơn 11 tỷ đồng). Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của MAS ghi nhận gần 76 tỷ đồng, giảm 21% so với đầu năm.

Tình hình kinh doanh của MAS qua các năm

Minh Hồng

FILI