Khải Hoàn Land dự kiến huy động 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Khải Hoàn Land dự kiến huy động 300 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

HĐQT CTCP Bất động sản Khải Hoàn Land (HOSEKHG) vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định, kèm biện pháp bảo đảm bằng tài sản, được chào bán riêng lẻ với tổng giá trị tối đa 300 tỷ đồng.

Mục đích nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp.

Các tài sản đảm bảo là 42 triệu cp KHG thuộc sở hữu của các cổ đông của Công ty, bảo lãnh thanh toán của Công ty TNHH Tập đoàn Khải Hoàn và ông Nguyễn Khải Hoàn.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc nửa đầu năm 2021, KHG ghi nhận doanh thu thuần hơn 303 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ và lãi ròng cũng tăng vọt lên gần 56 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số này chỉ ở mức hơn 7 tỷ đồng.

Năm 2021, Khải Hoàn Land đặt kế hoạch doanh thu đạt 1,515 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 321 tỷ đồng, lần lượt gấp 5 lần và 3.3 lần thực hiện năm 2020. So với kế hoạch, doanh nghiệp bất động sản thực hiện được 20% chỉ tiêu doanh thu và 17% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021 sau 6 tháng.

Minh Hồng

FILI