NCB dự kiến chào bán 150 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp

NCB dự kiến chào bán 150 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) vừa có thông báo xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua nội dung điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ.

Để nâng cao năng lực tài chính, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2021.

Cụ thể, NCB dự định chào bán 150 triệu cp cho cổ đông, tương đương tỷ lệ 36.87% vốn điều lệ với giá chào bán 10,000 đồng/cp. Tổng giá trị chào bán tương đương 1,500 tỷ đồng theo mệnh giá. Theo đó, 1 cp được hưởng 1 quyền mua, 1 quyền mua sẽ được mua 0.3687 cp tăng vốn mới.

Với số vốn điều lệ hiện tại tính đến 31/12/2020 là gần 4,102 tỷ đồng, sau khi chào bán số cổ phiếu trên, vốn điều lệ của NCB sẽ tăng lên gần 5,602 tỷ đồng.

Với số vốn tăng thêm, NCB dự kiến dùng 50 tỷ đồng để xây dựng hình ảnh thương hiệu, 150 tỷ đồng phát triển hạng mục Digital Banking, 150 tỷ đồng để bổ sung vốn cho NCB AMC và 1,000 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Đồng thời, NCB cũng dự kiến phát hành 3,000 trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Với giá phát hành bằng mệnh giá, tổng giá trị trái phiếu dự kiến phát hành tương đương 3,000 tỷ đồng.

Lãi suất trái phiếu là mức lãi suất áp dụng trong toàn bộ kỳ hạn trái phiếu. Mức lãi suất do HĐQT xác định tại phương án phát hành cụ thể và nằm trong khoảng 10%/năm +/- 3%/năm theo tình hình thực tế và quyết định của HĐQT.

Thời gian thực hiện cụ thể cũng sẽ do HĐQT quyết định phù hợp với chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho NCB, đáp ứng nhu cầu cho vay đối với các dự án trung và dài hạn.

Hàn Đông

FILI