HNX cảnh báo 162 công ty trên UPCoM cho nhà đầu tư

HNX cảnh báo 162 công ty trên UPCoM cho nhà đầu tư

Danh sách cảnh báo nhà đầu tư trên hệ thống giao dịch UPCoM tại ngày 30/11/2020 do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố bao gồm 16 công ty có vốn chủ sở hữu nhỏ hơn 10 tỷ đồng, 135 công ty bị hạn chế giao dịch và 11 công ty bị đình chỉ giao dịch.

So với danh sách cảnh báo nhà đầu tư tại ngày 28/09/2020, Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP (BDC) và CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) không còn nằm trong nhóm công ty bị hạn chế giao dịch. Thay vào đó là CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (UPCoM: PPI).

Cụ thể, HNX đã hủy đăng ký giao dịch đối với 25 triệu cp của CTCP Biệt thự và Khách sạn biển Đông Phương (BDP) vào ngày 27/10/2020 do Công ty không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng.

Bên cạnh đó, ngày 30/11/2020 vừa qua cũng là ngày HNX hủy đăng ký giao dịch đối với hơn 21 triệu cp (tương ứng với hơn 217 tỷ đồng) của Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng – CTCP.

Lý do bị hủy đăng ký giao dịch là vì Công ty không còn đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng vì chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính bán niên 2020 đã soát xét và không có biện pháp khắc phục.

Kể từ ngày 12/10/2020, hơn 48 triệu cp của CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương (UPCoM: PPI) đã bị hạn chế giao dịch (chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần) do Công ty không khắc phục nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị tạm dừng giao dịch.

Trước đó, PPI bị tạm dừng giao dịch trong 3 phiên 07-09/10/2020 do chậm công bố thông tin quá 45 ngày so với thời hạn quy định chung đối với báo cáo tài chính bán niên 2020 đã được soát xét.

Ở nhóm doanh nghiệp bị đình chỉ giao dịch, có đến 6/11 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Nguồn: HNX

Khang Di

FILI