Xuất nhiều đơn khẩu trang và đồ bảo hộ, TCM báo lãi quý 3 tăng 47%

Xuất nhiều đơn khẩu trang và đồ bảo hộ, TCM báo lãi quý 3 tăng 47%

CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (HOSE: TCM) báo lãi ròng quý 3 tăng 47% so cùng kỳ, đạt hơn 85 tỷ đồng.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020, TCM ghi nhận doanh thu thuần gần 980 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn giúp lãi gộp tăng 13%, lên hơn 175 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng 18%, lên gần 11 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đồng loạt giảm. Khép lại quý 3, TCM báo lãi tăng 47% so cùng kỳ, đạt hơn 85 tỷ đồng.

Theo giải trình từ TCM, trong quý 3, Công ty xuất khẩu nhiều đơn hàng khẩu trang vải kháng khuẩn và đồ bảo hộ y tế nên doanh thu và lợi nhuận tương đối tốt. Bên cạnh đó, TCM còn tiến hành kiểm soát và tiết kiệm chi phí, giúp tỷ lệ chi phí giá vốn hàng bán trên doanh thu giảm so cùng kỳ. Những nguyên nhân này làm cho lợi nhuận quý 3 tăng cao hơn cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh của TCM trong quý 3/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của TCM

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của TCM giảm nhẹ so cùng kỳ, ghi nhận gần 2,718 tỷ đồng. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính tăng 41%, lên gần 35 tỷ đồng với 63% đến từ lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện.

Chi phí tài chính ghi nhận giảm 23%, chỉ còn 43 tỷ đồng. Trong đó, chi phí lãi vay giảm mạnh 40%, xuống mức 23 tỷ đồng

Khép lại 3 quý đầu năm, TCM báo lãi ròng tăng 31%, lên hơn 200 tỷ đồng.

Trong năm 2020, TCM dự kiến mang về 3,780 tỷ đồng doanh thu (tăng 4% so với thực hiện năm trước) và 188 tỷ đồng lãi sau thuế (giảm 13%). Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm, TCM đã thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và vươt 7% kế hoạch lãi sau thuế 2020.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của TCM ghi nhận gần 2,936 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Các khoản phải thu cũng tăng 27%, lên gần 330 tỷ đồng. Trong đó, TCM phải thu hơn 86 tỷ đồng Eddie Bauer LLC và 64 tỷ đồng phải thu Sears, Roebuck and Co.

Ngược lại, hàng tồn kho giảm 7%, xuống còn 827 tỷ đồng với thành phẩm chiếm 55% và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 25%.  

Tại thời điểm cuối quý 3, nợ phải trả của TCM giảm 8% so với đầu năm, xuống còn gần 1,373 tỷ đồng với gần 713 tỷ đồng là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn.

Tiên Tiên

FILI