MB: Lãi trước thuế quý 3 tăng 10%, nợ xấu tăng 39%

MB: Lãi trước thuế quý 3 tăng 10%, nợ xấu tăng 39%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB), Ngân hàng giảm trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 33% so với cùng kỳ, dẫn đến lãi trước thuế quý 3 tăng 10% lên mức 3,015 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của MB tại thời điểm cuối quý 3 tăng lên mức 1.5% so với mức 1.16% đầu năm.

Tính riêng trong quý 3, hoạt động kinh doanh của MB không được khả quan lắm. Hoạt động chính đem về mức thu nhập lãi thuần tăng 13% so với cùng kỳ, đạt gần 5,165 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ có thể coi là điểm sáng trong quý khi mang về mức lãi tăng 59% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 796 tỷ đồng.

Trong khi đó, các hoạt động ngoài lãi gần như đều sụt giảm so với cùng kỳ: Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (-5%), lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh, đầu tư (-4%), lãi thuần từ hoạt động khác (-53%).

Dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý 3 giảm 4% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 3,899 tỷ đồng, nhưng do chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm đến 33% chỉ còn gần 884 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý 3 của MB tăng 10% lên mức 3,015 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng mẹ tăng 8% so với cùng kỳ, đạt hơn 2,357 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, với chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 14% so với cùng kỳ, MB ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng nhẹ 7%, đạt hơn 8,134 tỷ đồng và gần 6,595 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ tăng nhẹ 6% so với cùng kỳ, đạt gần 6,332 tỷ đồng.

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng trên 9,000 tỷ đồng cho cả năm 2020, sau 9 tháng đầu năm, MB đã thực hiện được trên 90% chỉ tiêu.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của MB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MB

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của MB âm hơn 15,636 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 2,364 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do chi lãi và các khoản chi tương tự thêm 1,339 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng (bao gồm cả Kho bạc Nhà nước) âm hơn 3,510 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 14,166 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu tài chính của MB tại ngày 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MB

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của MB tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên mức hơn 427,175 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 7%, ghi nhận gần 268,642 tỷ đồng; các khoản phải thu tăng 36%, ghi nhận hơn 15,645 tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ 1% so với đầu năm, chỉ còn hơn 269,189 tỷ đồng.

Chất lượng nợ vay của MB tại ngày 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của MB

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu của MB tại ngày 30/09/2020 tăng 39% so với đầu năm, trong đó nợ có khả năng mất vốn gấp 3.2 lần đầu năm, nợ nghi ngờ tăng 13%. Điều này dẫn đến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của MB tăng lên mức 1.5% so với 1.16% hồi đầu năm.

Hàn Đông

FILI