Gemadept: Lợi nhuận từ công ty liên kết giảm, lãi ròng quý 3 đi lùi 40%

Gemadept: Lợi nhuận từ công ty liên kết giảm, lãi ròng quý 3 đi lùi 40%

Chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến CTCP Gemadept (HOSE: GMD) báo lãi quý 3 chỉ ở mức gần 97 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ.

Trong quý 3, GMD ghi nhận doanh thu thuần giảm nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ, ghi nhận gần 692 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán lại tăng khiến GMD chịu lãi gộp giảm 9% so với cùng kỳ, xuống còn 258 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động cũng giảm 48%, ghi nhận hơn 2 tỷ đồng.

Điểm sáng trong bức tranh quý 3 của GMD là khoản lãi từ công ty liên doanh, liên kết giảm 37%, chỉ ghi nhận gần 36 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/09/2020, GMD hiện đang sở hữu 19 công ty con và 17 công  ty liên doanh liên kết.

Trong kỳ, một số chi phí của GMD tăng so với cùng kỳ như chi phí tài chính (+19%), chi phí bán hàng (+24%)... Kết quả, lãi ròng quý 3 giảm 40%, ghi nhận gần 97 tỷ đồng. Theo GMD, nguyên nhân là do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường giảm hơn 38 tỷ đồng và lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết giảm hơn 19 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3/2020 của GMD. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của GMD

Lũy kế 9 tháng đầu năm, GMD ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 5% và 30% so với cùng kỳ, xuống còn 1,901 tỷ đồng và 314 tỷ đồng.

Trong năm 2020,  căn cứ vào các dự báo về kinh tế thế giới và Việt Nam và kịch bản tăng trưởng GDP Việt Nam của Bộ kế hoạch và đầu tư, GMD đưa ra 2 kịch bản cho hoạt động kinh doanh. Đối với kịch bản 1, GMD lên kế hoạch doanh thu 2020 ở mức 2,150 tỷ đồng và 500 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 19% và 29% so với thực hiện năm trước.

Kịch bản còn lại của GMD giảm mạnh hơn so với kịch bản 1. Cụ thể, doanh thu ở mức 2,000 tỷ đồng và 430 tỷ đồng lãi trước thuế, lần lượt giảm 24% và 39% so với 2019. Được biết, kế hoạch lãi lần này là kế hoạch thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây của GMD.

Như vậy, khép lại 9 tháng đầu năm, GMD đã thực hiện được 88% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 (so với kịch bản 1).

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của GMD ở mức gần 9,830 tỷ đồng, giảm hơn 290 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn cũng giảm 45%, xuống còn hơn 24 tỷ đồng. Trong đó, chứng khoán kinh doanh giảm 37%, ghi nhận hơn 52 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn cũng giảm 6% so với đầu năm, xuống mức 831 tỷ đồng và nợ phải trả giảm 7%, ghi nhận gần 3,319 tỷ đồng (vay và nợ thuê tài chính hơn 733 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm).

Tiên Tiên

FILI