An Gia vẫn bán gần 900 căn hộ trong 9 tháng, người mua trả tiền trước gấp 3.5 lần cùng kỳ dù dịch bệnh

Dịch vụ 

An Gia vẫn bán gần 900 căn hộ trong 9 tháng, người mua trả tiền trước gấp 3.5 lần cùng kỳ dù dịch bệnh

  • Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ quý 3 gấp hơn 3 lần cùng kỳ, ghi nhận chủ yếu từ lãi chuyển nhượng đầu tư mà cùng kỳ năm trước không có.
  • Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 9 tháng gấp đôi cùng kỳ, đạt gần 199 tỷ đồng.
  • 9 tháng, An Gia bán 867 căn hộ, tương ứng doanh số hơn 3,163 tỷ đồng.
  • Dự kiến trong quý 4, An Gia tiếp tục tiếp tục triển khai 480 sản phẩm tại 2 dự án; doanh thu cả năm ghi nhận khoảng 2,500 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 9 tháng gần 199 tỷ đồng

CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (HoSE: AGG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp 3.1 lần cùng kỳ, đạt 8.8 tỷ đồng.

Kết quả này phần lớn đến từ sự đột biến của doanh thu tài chính, đạt 54.4 tỷ đồng trong quý, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. An Gia ghi nhận khoản lãi chuyển nhượng đầu tư hơn 41 tỷ đồng mà cùng kỳ năm trước không có và 13 tỷ đồng từ lãi tiền gửi, cho vay.

Đơn vị: tỷ đồng

Lũy kế 9 tháng, An Gia đạt doanh thu 74 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 198.5 tỷ đồng. Doanh thu thuần giảm 70% so cùng kỳ do chưa đủ điều kiện ghi nhận việc bán dự án theo Thông tư 200 (không ghi nhận theo tiến độ bán hàng mà chỉ được ghi nhận khi bàn giao sản phẩm). Hoạt động bán hàng trong 9 tháng vẫn được An Gia triển khai theo dự kiến, đã bán được 867 căn hộ, tương ứng doanh số hơn 3,163 tỷ đồng.

Minh chứng cho việc An Gia bán hàng đều đặn trong 9 tháng là người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 3,270 tỷ đồng, gấp 2.6 lần đầu năm, bằng 37% tổng nguồn vốn. Đây là khoản tiền trả trước của khách hàng theo các hợp đồng mua bán bất động sản nhưng chưa nhận bàn giao.

Vì vậy, doanh thu ghi nhận chủ yếu đến từ mảng dịch vụ tư vấn và tiếp thị, chiếm 85% cơ cấu. Dịch vụ tư vấn và quản lý dự án được ghi nhận 63 tỷ đồng, tương ứng 2% doanh số tiêu thụ căn hộ (3,163 tỷ đồng), được các công ty liên doanh với quỹ đầu tư chi trả. Đây là điểm đặc biệt của doanh nghiệp, bởi theo hợp đồng liên doanh với các đối tác, bên cạnh 50% lợi nhuận được chia, công ty sẽ có thêm một khoản ghi nhận 2% tính trên doanh số bán hàng của toàn dự án vì An Gia là đơn vị chịu trách nhiệm quản lý và phát triển cho liên doanh.

Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ gấp đôi cùng kỳ, do tăng giá trị hợp lý các khoản đầu tư và lãi chuyển nhượng đầu tư (234 tỷ đồng).

Ngay tại ngày 30/9, An Gia đã chuyển nhượng 60% cổ phần trong CTCP Đầu tư và Quản lý Sơn Lâm, giảm tỷ lệ sở hữu còn 39.99% vốn. Giao dịch này được ghi nhận khoản lãi 42 tỷ đồng vào doanh thu tài chính.

Vào ngày 26/06, An Gia cũng đã hoàn tất mua thêm 5% cổ phần và các thủ tục pháp lý để nắm quyền kiểm soát công ty Hoàng Ân, nâng sở hữu lên 50.01% vốn. Hoàng Ân trở thành công ty con của An Gia, đồng thời nắm quyền kiểm soát Phước Lộc (chủ đầu tư dự án The Sóng Vũng Tàu) do Hoàng Ân sở hữu 99.98% quyền biểu quyết. Phần chênh lệch giữa giá trị hợp lý của khoản đầu tư trong nhóm công ty Hoàng Ân tại ngày mua thêm và giá trị của khoản đầu tư đó theo phương pháp vốn chủ sở hữu gần 191 tỷ đồng, cũng được ghi nhận vào doanh thu tài chính.

Tiếp tục bán 480 sản phẩm trong quý 4, doanh thu bàn giao dự án cả năm ước khoảng 2,500 tỷ đồng

Tính đến 30/09, An Gia có hơn 5,189 tỷ đồng hàng tồn kho, gấp đôi đầu kỳ, chủ yếu là các dự án bất động sản dở dang như The Sóng, River Panorama 1 và 2, Sky 89. Theo đại diện công ty, hàng tồn kho tăng do hợp nhất nhóm công ty Hoàng Ân - Phước Lộc và đẩy mạnh xây dựng tại dự án River Panorama, Sky89 để chuẩn bị bàn giao. Tương ứng với giá trị hàng tồn kho 5,189 tỷ đồng là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn 3,269 tỷ đồng đã thu của khách hàng theo tiến độ (khoảng 65% giá trị hợp đồng). Khách hàng sẽ thanh toán phần còn lại khi nhận bàn giao nhà.

Dự kiến cuối năm nay, An Gia sẽ bàn giao hơn 1,000 căn hộ thuộc River Panorama 1 và 2, đem lại phần doanh thu khoảng 2,500 tỷ đồng, khả năng vượt kế hoạch đầu năm đã đặt ra (2,400 tỷ đồng).

Tại mỗi dự án, các đối tác góp 50% vốn, An Gia góp 20% vốn nhưng lợi nhuận được chia đều 50-50% và có thêm 2% doanh thu từ tư vấn, quản lý dự án. Lợi thế tài chính riêng này của An Gia tạo điều kiện huy động và sử dụng vốn hiệu quả cũng như hiện thực hóa được lợi nhuận khi có doanh thu, nhất là trong bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, thậm chí có doanh nghiệp chịu cảnh thua lỗ, phá sản.

Để về đích kế hoạch cả năm, dự kiến trong quý 4, An Gia sẽ tiếp tục giới thiệu thêm 300 căn hộ thuộc dự án West Gate và 180 sản phẩm thuộc dự án The Standard (Bình Dương). Như vậy, doanh số bán hàng của An Gia năm nay dự kiến đạt 5,103 tỷ đồng. Công ty dự kiến doanh thu của dự án West Gate sẽ được ghi nhận vào năm 2023.

FILI