Lệnh giới hạn (LO) được khớp theo thứ tự ưu tiên nào?

Lệnh giới hạn (LO) được khớp theo thứ tự ưu tiên nào?

Lệnh giới hạn (Limited order, LO) là loại lệnh mà nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất trong giao dịch cổ phiếu. Theo bạn, lệnh LO sẽ khớp theo trật tự ưu tiên như thế nào? Đâu là ưu và nhược điểm của loại lệnh này?

Lệnh giới hạn (LO) là lệnh như thế nào?

 • Được ưu tiên thực hiện trước các loại lệnh khác
 • Được thực hiện tại mức giá mà người đặt lệnh chỉ định
 • Được thực hiện tại mức giá khớp lệnh
 • Người đặt bán và người đặt mua đều có ưu tiên giống nhau

Lệnh giới hạn là lệnh mua hoặc lệnh bán chứng khoán tại mức giá chỉ định hoặc tốt hơn. Đối với lệnh giới hạn mua chứng khoán mức giá chỉ định là mức giá cao nhất hay mức giá trần mà nhà đầu tư có thể chấp nhận thực hiện mua. Đối với lệnh giới hạn bán mức giá chỉ định là mức giá thấp nhất hay mức giá sàn mà nhà đầu tư có thể chấp nhận bán. Nhà đầu tư sử dụng lệnh giới hạn có ưu điểm giúp cho nhà đầu tư có thể tránh được sự bất lợi về giá trong giao dịch. Tuy nhiên, hạn chế của việc sử dụng lệnh giới hạn là không có sự đảm bảo là lệnh sẽ được thực hiện, nhà đầu tư có thể bị lỡ cơ hội đầu tư, ngay cả trong một số trường hợp lệnh giới hạn của nhà đầu tư đưa ra bằng với giá thực hiện của phiên giao dịch nhưng lệnh có thể vẫn không được thực hiện vì không đáp ứng được các nguyên tắc ưu tiên khớp lệnh trong tình thế của phiên giao dịch đó.

Trật tự ưu tiên lệnh giới hạn (LO)?
 • Thời gian, giá, số lượng
 • Số lượng, thời gian, giá
 • Giá, thời gian, số lượng
 • Giá, số lượng, thời gian

Trật tự ưu tiên theo phương thức khớp lệnh đầu tiên là giá, đến thời gian và sau cùng là khối lượng. Nghĩa là nếu cùng mức giá đặt thì lệnh nào được hệ thống xác nhận trước (thời gian sớm hơn) sẽ khớp trước. Trong trường hợp cùng mức giá và cùng thời gian đặt thì lệnh nào có khối lượng lớn hơn sẽ được ưu tiên khớp trước.

Nhà đầu tư có thể đặt lệnh giao dịch bằng cách nào?

 • Thông qua nhân viên môi giới (nhân viên quản lý tài khoản)
 • Sử dụng website, app/ứng dụng hỗ trợ giao dịch (nếu có)
 • Gọi điện thoại đến tổng đài của công ty chứng khoán
 • Tất cả các cách trên đều được

Sau khi đăng ký tài khoản tại công ty chứng khoán, nhà đầu tư có thể đặt lệnh và tiến hành giao dịch theo nhiều cách như trên. Hiện nhiều công ty chứng khoán đã hỗ trợ thêm app để nhà đầu tư có thể giao dịch ngay trên smart phone. Ngoài ra, nhà đầu tư vẫn có thể nhờ sự hỗ trợ qua tổng đài điện thoại (của công ty chứng khoán) nếu cần thiết.

Trạng Chứng

FILI