Vinagame lãi ròng 369 tỷ sau nửa năm 2020

Vinagame lãi ròng 369 tỷ sau nửa năm 2020

CTCP VNG (Vinagame) ghi nhận kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2020 với doanh thu thuần 2,849 tỷ đồng và lãi ròng 369 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 13% và 17% so cùng kỳ. Tỷ lệ sở hữu mà Vinagame đang nắm tại Tiki đang ghi nhận ở mức 22.23%.

Sau nửa đầu năm, Vinagame có doanh thu thuần hơn 2,849 tỷ đồng, tăng 13% so cùng kỳ. Lợi nhuận gộp thu được 1,311 tỷ đồng, tăng 6%.

Trong kỳ, khoản chi phí bán hàng gia tăng 21% lên mức 699 tỷ đồng, chi phí quản lý cũng tăng 8% lên mức 337 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Vinagame đạt kết quả lãi ròng 369 tỷ đồng, tăng 17% so với nửa đầu năm trước. Kết quả này có phần đóng góp đáng kể của quý 2.

Riêng trong quý 2 vừa qua, Công ty ghi nhận doanh thu thuần 1,546 tỷ đồng và lãi ròng 223 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 39% so cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của Vinagame
Nguồn: Vinagame

Tại thời điểm 30/06, Vinagame có tổng tài sản gần 7,329 tỷ đồng, tăng 4% so với hồi đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,457 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi ngân hàng ngắn hạn với lãi suất dao động đến 8.2%/năm. Ước tính với mức lãi suất này, Vinagame có thể thu được hơn 200 tỷ đồng tiền lãi mỗi năm.

Đáng chú ý khi Vinagame đặt kế hoạch kinh doanh lỗ 246 tỷ đồng cho năm 2020. Giải thích điều này, ban lãnh đạo cho biết năm 2020 Công ty tập trung đầu tư nhiều cho các sản phẩm chiến lược dài hạn trong đó có Zalopay. Con số âm chỉ là ghi nhận theo nguyên tắc kế toán trên báo cáo hợp nhất nhưng thực tế lợi nhuận dự kiến cho các cổ đông vào mức 299 tỷ đồng.

Về đầu tư tại công ty khác, Vinagame hiện đang nắm giữ 22.23% quyền sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng của Tiki (lĩnh vực thương mại điện tử). Có thể thấy tỷ trọng sở hữu này có giảm so với hồi đầu năm 2020 (24.6%). Như vậy tỷ trọng sở hữu của Vinagame tại Tiki tiếp tục xu hướng giảm (28.8% tại đầu năm 2019). Nhớ lại vào tháng 5/2016, Vinagame đã chi ra khoảng 384 tỷ đồng để đổi lấy 38% vốn tại Tiki.

*Vinagame báo lãi gần 642 tỷ đồng trong năm 2019

Duy Na

FILI