STP giải trình về khả năng thu hồi khoản tiền ứng trước

STP giải trình về khả năng thu hồi khoản tiền ứng trước

CTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà (HNXSTP) vừa có văn bản giải trình về việc đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khả năng thu hồi số tiền 7 tỷ đồng của khoản mục “trả trước cho người bán”.

Theo đơn vị kiểm toán, hợp đồng số 95/HĐCN-2019 ngày 18/11/2019 giữa STP với CTCP Đầu tư Thương mại HP, STP trả trước cho Thương mại HP số tiền 7 tỷ đồng để mua bất động sản thuộc dự án “Tổ hợp thương mại dịch vụ căn hộ cao cấp và nhà ở thấp tầng” tại lô đất TTDV01 khu đô thị mới An Hưng do CTCP Đầu tư Văn Phú – Invest làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, đơn vị kiểm toán không thu thập được các bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi khoản tiền ứng trước này.

Giải trình về vấn đền này, STP cho biết, số tiền đã thanh toán trước là phù hợp với thỏa thuận của hợp đồng trên tổng số tiền phải thanh toán khi hoàn thành việc mua bán bất động sản theo hợp đồng trên là 12.2 tỷ đồng.

Việc ký hợp đồng mua bán trên của STP với Thương mại HP đã được xem xét đánh giá trước khi ký thỏa thuận hợp đồng và cam kết không có rủi ro về công nợ ứng trước số tiền 7 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, STP ghi nhận doanh thu gần 121 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do khối lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ tăng so cùng kỳ.

Cụ thể, khối lượng xi măng được tiêu thụ tăng 6,163 tấn. Mặt hàng nhựa có khối lượng tiêu thụ tăng 253 tấn và thành phẩm vỏ bao các loại được tiêu thụ tăng 5.71 triệu sản phẩm.

Theo STP, tổng chi phí khấu hao tài sản cố định trong 6 tháng đầu năm giảm 0.41 tỷ đồng cũng là nguyên nhân giúp lợi nhuận sau thuế đạt gần 6 tỷ đồng, gấp 5.4 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của STP giảm 75% so với nửa đầu năm trước, còn hơn 3 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu tăng.

Năm 2020, STP đặt kế hoạch gần 192 tỷ đồng doanh thu và 6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 5% và 29% so với thực hiện năm 2019.

So với kế hoạch, STP thực hiện được 63% chỉ tiêu doanh thu và vượt 20% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của STP ở mức gần 183 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm, chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền tăng 40%.

Nợ phải trả tăng 25% so với đầu năm, lên mức gần 42 tỷ đồng, do phải trả người bán tăng 24% và dư nợ vay ngắn hạn tăng 30% so với đầu năm.

Hiện, cổ phiếu STP đang được giao dịch ở mức giá 6,800 đồng/cp, tăng hơn 42% so với đầu năm 2020.

Khang Di

FILI