Chuyển lỗ thành lãi sau soát xét, HAG vẫn bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Chuyển lỗ thành lãi sau soát xét, HAG vẫn bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Theo BCTC soát xét 6 tháng đầu năm 2020, CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) đạt lãi ròng hơn 107 tỷ đồng, phần lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát được nâng lên mức 241 tỷ đồng.

Theo BCTC soát xét bán niên, sau 6 tháng đầu năm 2020, HAG ghi nhận trên BCTC lỗ thuần 63 tỷ đồng và lỗ sau thuế 134 tỷ đồng (lỗ 152 tỷ đồng và lỗ 132 tỷ đồng trước soát xét). Phần lợi nhuận mà cổ đông Công ty mẹ nhận được là hơn 107 tỷ đồng (trước đó lỗ 48 tỷ đồng). Tương ứng, khoản lỗ cho cổ đông không kiểm soát tăng lên mức 241 tỷ đồng.

Đáng chú ý tại BCTC hợp nhất bán niên soát xét, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản phải thu tại ngày 30/06/2020. Cụ thể, HAG đã ghi nhận các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn tồn đọng với tổng giá trị hơn 10,800 tỷ đồng. Tuy nhiên, kiểm toán viên không thể thu thập đầy đủ bằng chứng thích hợp để xác định khả năng thu hồi của số dư nợ tồn đọng hơn 7,298 tỷ đồng (nằm trong số dư trên). Theo đó, phía kiểm toán không thể xác định liệu có cần thiết phải điều chỉnh các khoản mục nói trên hay không và các ảnh hưởng nếu có đến BCTC hợp nhất bán niên 2020 của HAG.

Ngoài ra, kiểm toán còn nhấn mạnh rằng, khoản nợ ngắn hạn tại ngày 30/06/2020 đã vượt quá tài sản ngắn hạn của HAG với số tiền hơn 1,372 tỷ đồng. Cùng với những vấn đề khác được nêu trong thuyết minh số 2.1 cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục.

Tính đến thời điểm 30/06/2020, doanh nghiệp con cưng của ông Đoàn Nguyên Đức đang có tổng tài sản tới gần 40,275 tỷ đồng, tăng 10% so với hồi đầu năm. Dù có khối tài sản khổng lồ, song lượng tiền mặt của HAG chỉ vỏn vẹn hơn 82 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn và hàng tồn kho ở mức 5,315 tỷ đồng và 2,336 tỷ đồng.

Khoản nợ phải trả đang ở mức 24,301 tỷ đồng, tăng hơn 11% sau 6 tháng. Vào cuối quý 2, HAG đang ôm khoản vay ngắn hạn gần 4,960 tỷ đồng và vay dài hạn gần 12,915 tỷ đồng. Đáng kể trong đó là khoản vay chiếm gần 3,955 tỷ đồng đối với CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi và CTCP Ô tô Trường Hải (Thaco).

Thuyết minh khoản vay ngắn hạn và dài hạn khác của HAG tại ngày 30/06/2020
Nguồn: BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 của HAG

*Hoàng Anh Gia Lai báo lãi

Duy Na

FILI