Thị phần môi giới phái sinh của VPS sụt giảm trong quý 2/2020

Thị phần môi giới phái sinh của VPS sụt giảm trong quý 2/2020

Mặc dù vẫn dẫn đầu về thị phần môi giới trên thị trường phái sinh quý 2/2020, song thị phần của VPS lại sụt giảm so với quý trước về còn 51.18%, giảm hơn 4 điểm %.

Top 10 thị phần môi giới phái sinh quý 2/2020
Nguồn: HNX

Quý 2/2020, vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới phái sinh tiếp tục thuộc về VPS. Tuy vậy, giá trị thị phần của VPS giảm sụt nhẹ so với quý trước đó về còn 51.18%, giảm hơn 4 điểm %.

Trong khi đó, nhờ nâng thị phần từ mức 7.23% quý trước lên 10.28% trong quý này, HSC đã vươn 2 bậc trong top 10 lên giữ vị trí thứ 2. Từ đó, đẩy VNDirect và MBS cùng rớt 1 hạng thị phần trong quý này, con số thị phần của hai công ty này cũng sụt giảm trong quý.

SSI và Mirae Asset tiếp tục giữ vị trí thứ 5 và 6, không đổi so với quý trước. Tuy nhiên, thị phần của hai công ty này đều tăng trong quý 2. SSI cải thiện thị phần từ 6.54% lên 6.65%, Mirae Asset cải thiện thị phần từ 2.78% lên 3.34%.

Các vị cuối cùng của top 10 có khá nhiều xáo trộn. FPTS và KBSV đổi chỗ nhau. FPTS vươn một bậc lên vị trí thứ 7 với thị phần 1.85%, đẩy KBSV xuống vị trí thứ 8.

Trong quý 2, VCBS lọt vào top 10 với thị phần 1.42% trong khi Yuanta Việt Nam phải rời khỏi nhóm 10 công ty có thị phần môi giới phái sinh lớn nhất.

Nửa đầu năm 2020, VPS nắm giữ 52.88% thị phần môi giới phái sinh, từ đó dẫn đầu toàn nhóm công ty chứng khoán. VNDirect, HSC, MBS, SSI lần lượt ở các vị trí tiếp theo.

Thị phần môi giới phái sinh 6 tháng đầu năm 2020
Nguồn: HNX

Thị phần môi giới phái sinh vẫn còn tình trạng phân hóa mạnh khi nửa dưới top 10 nắm thị phần khá thấp. Tổng 5 công ty ở nửa dưới chỉ chiếm 8.86% thị phần toàn thị trường trong khi 5 công ty dẫn đầu chiếm tới 86.85% thị phần.

Chí Kiên

FILI