SSI báo lãi sau thuế công ty mẹ quý 2 đạt hơn 523 tỷ đồng

SSI báo lãi sau thuế công ty mẹ quý 2 đạt hơn 523 tỷ đồng

Thị trường hồi phục trong quý 2 với thanh khoản dồi dào đã giúp SSI báo lãi tăng mạnh. 

Mới đây, CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) công bố báo cáo tài chính riêng quý 2/2020, ghi nhận tổng doanh thu quý 2 đạt 1,379 tỷ đồng - tăng trưởng 85.5% và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 523 tỷ đồng - tăng hơn 163% so với cùng kỳ năm 2019.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm 2020 của SSI
Nguồn: Báo cáo tài chính quý 2/2020 riêng của SSI

Mảng tự doanh, môi giới chứng khoán, cho vay ký quỹ tiếp tục là các lĩnh vực đóng góp lớn cho tổng doanh thu của Công ty.

Trong kỳ, doanh thu môi giới của SSI đạt gần 191 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phần nào nhờ thanh khoản toàn thị trường quý này đã tăng trên 40% so với quý trước đó, đạt trung bình khoảng 6,500 tỷ đồng/phiên.

Tuy vậy, doanh thu từ hoạt động cho vay lại sụt giảm gần 40% về còn hơn 108.3 tỷ đồng. Dư nợ cho vay của Công ty tính tới cuối quý 2 giảm gần 25% so với đầu năm về mức gần 3,980 tỷ đồng.

Mảng tự doanh của SSI ăn nên làm ra trong quý 2/2020. Lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) gấp hơn 5.5 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 728 tỷ đồng. Nhờ vậy, dù lỗ tài sản FVTPL tăng mạnh so với cùng kỳ lên 223 tỷ đồng, SSI vẫn báo lãi tự doanh gần 497.5 tỷ đồng, gấp gần 8 lần cùng kỳ năm trước.

Quý 2, SSI cũng ghi lãi gần 77 tỷ đồng lãi vị thế hợp đồng chứng khoán phái sinh, gấp hơn 30 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế trong nửa đầu năm 2020, SSI có tổng doanh thu đạt 2,354.7 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 666.8 tỷ đồng. Công ty ước lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng năm 2020 đạt 660 tỷ đồng - tăng trưởng 29% so với cùng kỳ 2019 và tương đương 76% kế hoạch kinh doanh về lợi nhuận trước thuế 2020.

Tới cuối quý 2/2020, tổng tài sản của SSI giảm 4% so với đầu năm về mức 25,589.3 tỷ đồng.

Giá trị tài sản tài chính FVTPL của Công ty ghi nhận hơn 7,375 tỷ đồng, tăng gần 73% so với đầu năm. Trong đó, chứng chỉ tiền gửi lên tới 4,578.5 tỷ đồng, gấp gần 3 lần con số đầu năm trong khi các khoản tiền gửi và chứng chỉ tiền gửi nắm giữ tới ngày đáo hạn có kỳ hạn dưới 1 năm của giảm hơn 27.6% về mức 7,755 tỷ đồng.

Một số cổ phiếu nổi bật trong danh mục tài sản tài chính FVTPL của Công ty là OPC, ELC, FPT, PLX, HPG… Ngoài ra, Công ty cũng đang nắm giữ gần 400 tỷ đồng chứng chỉ quỹ chưa niêm yết.

Việc thị trường hồi phục trong quý 2 đã giúp danh mục tự doanh của SSI hồi phục mạnh. Công ty ghi nhận đánh giá tăng tài sản tài chính trong quý 2 tới gần 426.8 tỷ đồng chủ yếu nhờ cổ phiếu niêm yết.

Tự doanh của SSI lãi lớn quý 2 nhờ đánh giá lại cổ phiếu niêm yết. Nguồn: BCTC quý 2/2020 riêng của SSI

Chí Kiên

FILI