RCC: Báo cáo không đúng hạn, người có liên quan đến Chủ tịch bị xử phạt 

RCC: Báo cáo không đúng hạn, người có liên quan đến Chủ tịch bị xử phạt 

Ngày 27/07/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Ngọc số tiền 20 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 13/03/2019, ông Nguyễn Thanh Ngọc - người có liên quan đến ông Nguyễn Thanh Huyền, Chủ tịch HĐQT CTCP Tổng Công ty Công trình Đường sắt (UPCoM: RCC) - đã thực hiện giao dịch bán 54,837 cp RCC nhưng đến ngày 21/03/2019, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Nguyễn Thanh Ngọc.

Do đó, ông Ngọc bị xử phạt số tiền 20 triệu đồng do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Minh Hồng

FILI